Seminer: “Dürtü ve Dürtü Kuramı”

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi ve Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği Mart 2017 Ortak Etkinliği

“Dürtü ve Dürtü Kuramı”
Eğitim Semineri-2
Doç. Dr. Gamze Özçürümez Bilgili

TARİH: 22 Mart 2017, Çarşamba
SAAT: 18.30-21:00
YER: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Murat Rezaki Eğitim Salonu Tunus Cad. No:59/5 Ankara
Not: Katılım ücretsiz olacaktır.

14. Çocuk Psikanalizi Günleri

İstanbul Psikanaliz Derneği (Uluslararası Psikanaliz Birliği) ve İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği Ortak Etkinliği

ÇOCUK PSİKANALİZİ GÜNLERİ 14
ÇOCUKLUK VE ERGENLİKTE YEME BOZUKLUKLARI
24-25 Mart 2017
Aynalı Geçit-Taksim

Etkinlik Dili: Türkçe. Suzanne Maiello’nun sunumunda ardıl çeviri yapılacaktır.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit-Taksim

Kayıtlar etkinlik gününde yapılacaktır.

Kayıt Ücreti: 220 TL

Psikiyatri asistanları ve IPA formasyon üyeleri: 200 TL
İPD ve İÇEPPD formasyon üyeleri ve öğrenciler: 180 TL
Günlük kayıt: 130 TL

E-posta: istanbulpsikanaliz@yahoo.com Web Adresi: www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Program

24 Mart Cuma

11.30 – 12.45 Kayıt
12.45 – 13.00 Açılış Konuşmaları
13.00-15.00 Konferans ve Tartışma

“Anoreksiya Nervoza: Aktarım ve Karşı Aktarım Üzerine Bir Tartışma” Ayça Gürdal
“Reflüde Anne-Çocuk İlişkileri” Tülay Erkan
Moderatör Elda Abrevaya

15.00-15.30 Ara
15.30-17.00 Panel

“Sıskalık Arzusu” Bengi Düşgör
“Kuşaklararası İletim Açısından Obezite” Perge Akgün
Moderatör Ayşegül Salgın

25 Mart Cumartesi

09.30-11.00 Konferans

“Yeme Bozuklukları: Birincil İlişkideki Çatışmalar ve Üçgenleşmenin Yokluğu”
Suzanne Maiello
Moderatör Levent Kayaalp

11.00-11.30 Ara
11.30-12.30 Konferans Üzerine Tartışma
12.30-14.00 Yemek Arası
14.00-15.00 Panel

“Yeme Bozukluklarına Bir Bakış” Nergis Güleç ve Funda Akkapulu
Moderatör Zümrüt Bulamur

15.00-15.30 Ara
15.30-17.00 Olgu Sunumu
Güneş Özen
Tartşmacı: Suzanne Maiello

2. Psikanaliz Yayıncılığı Günü

Psikanalizin ülkemizde yirmi yıldır kurumsallaşmasına paralel şekilde, psikanaliz yayıncılığı da özgün yapıtlar, çeviriler, derlemeler, süreli yayınlar olarak gerçekleşiyor. Psikanalizin her yeni kültürle karşılaşmasında ortaya çıkan ve bu karşılaşmanın tekil doğasının özelliklerinin gerektirdiği süreçte psikanaliz metinleri çevriliyor, yazılıyor, okunuyor ve her yeni yazma/okumada yeniden üretiliyor. İlki, iki yıl önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Psikanaliz Yayıncılığı Günü’nün ikincisi bu kez İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bağlam, Metis ve Encore yayınevlerinin ev sahipliğinde ve ülkemizin iki psikanaliz derneğinin (İstanbul Psikanaliz Derneği ve Psike İstanbul) destekleriyle 11 Mart 2017 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleştiriliyor. Gelenekselleşmesini hedeflediğimiz bu etkinlikte yeni kitapların tanıtımları yapılacak, psikanaliz çevirilerindeki sorunlar, arayışlar ve çözümler tartışılacak; psikanaliz dergiciliğinde süreklilik olgusu ele alınacak. Psikanalizi okuyan, düşünen, yazan ve yaşayan herkes davetlimizdir.

PROGRAM

09.30 – 11.00 Konferans: Yeni Bir Sayfa Açan Düşler, Jean-Michel Quinodoz Tartışmacı: Nilüfer Erdem
11.00 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 13.00 Söyleşi: Freud’u Okumak Türkçede Jean-Michel Quinodoz – Talat Parman
13.00 – 14.30 Öğle Arası
14.30 – 15.30 Panel: Psikanaliz Dergiciliğinde Süreklilik, Ayça Gürdal Küey, Yavuz Erten, Melis Tanık
15.30 – 16.00 Söyleşi: Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat Özden Terbaş, Zehra Karaburçak
16.00 – 16.30 Kahve Arası
16.30 – 18.00 Panel: Psikanaliz Çevirilerinde Sorunlar, Arayışlar ve Çözümler, Işıl Ertüzün, Ali Algın Köşkdere, Pınar Padar, Banu Büyükkal

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

JeanMichel Quinodoz’nun konuşmaları sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.

İçimizdeki Şiddet: Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

Derleyen: Fulya Algın Tokmak

Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet” başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkan bu kitapta psikanalitik kuram ve uygulamalardan yola çıkarak şiddet ve ruhsallık ilişkisi hakkında farklı tartışmaları sanat, tarih ve güncel meseleler eşliğinde takip edeceksiniz.

Biliyoruz ki tekrarlayan travmalar ruhsallığın temsil etme ve ilişki kurma yetisine saldırır. Yalnızlaşmamak, kendiliğimizle ve birbirimizle bağlarımızı yitirmemek için düşünmeye, çalışmaya ve üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bedenlerimizde, günlük yaşantımızda hissettiğimiz ve geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan şiddet karşısında ruhumuzu koruyabilmenin başka yolu yok. Seans odalarımız elle tutulur gerçeklikte bir dış dünya şiddeti ile çevrelenmişken psikanalistler olarak hem odanın içinde, hem dışarıda bir anlam bulma gayreti içindeyiz.
Pınar Limnili

Analitik çalışmada, analistin nefreti kapsama ve keşif kapasitesinin büyük önem arz ettiği kabul edilmektedir. Toplumdaki yıkıcılık ve bunun terörizm ve siyasi baskı edimlerindeki temsiliyeti göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcılık kuvvetlerinin neler olabileceğini araştırmak gerekir. İstikrarlı ve olgun bir demokrasinin önemli bir kapsayıcılık etkeni olduğu aşikârdır; ne var ki toplumun normal yapılarının ilkel durumlara indirgendiği şartlarda da bu kuvvetler makul olarak desteklenmelidir…
Nicholas Temple

W. Benjamin “tarihçi”nin anlatımı ile “gerçekleşmiş”in hatırlanması arasında bir fark gözetir. Tarihçilik anlatımı, geçmiş olayların, duygulanımlardan arındırılmış standart bir versiyonunu kurar. Buna zıt olarak gerçekleşmişin hatırlanması ise, susturulmuş ve muzafferler tarafından aklanmış olsa bile geçmişin duygusal bir biçimde geri gelmesidir. Mesafeli anlatımın belleği hâlihazırda var olan düşünme biçimlerini güçlendirmeye, âdeta onay dilenerek hizmet ederken, yeni fikir ancak ve ancak gerçekleşmişin hatırlanmasıyla doğabilir; böylece geçmişten gelen, sessiz ama konuyla ilişkili bir şey nihayet anlaşılırlık kazanır…
Irène Nigolian

İçindekiler

Derleyen ve Yazarlar

Derleyenin Önsözü

Giriş: Sempozyum Açılış Konuşması
Gülgün Alptekin

1 11 Eylül: Askeri Diktatörlük ve Psikotik Dönem – 1973
David Rosenfeld

2 Ailedeki Şiddetten Toplumsal Cinnete
Yavuz Erten

3 “Radyasyondan Koşarak Kaçmak”: Savaş ve Çocuk
Onur Saltuk Dönmez

4 Öteki Şiddet
Cüneyt Bilen

5 Kitabe-i Sengi Mezar
Şiddet ve Zorunlu Göçün Nesiller Arası İntikalini Efsaneler-Söylemler ve Yazılı Edebiyattaki İzlerinden Psikanalizin Düşüncesi ile Takip Etmek
Gökhan Oral

6 Yıkıcı İçsel Evreler: Depresyon, İntihar ve Cinayet
Nıcholas Temple

7 Kadına Şiddet Sorununa Queer Bir Yaklaşıma Doğru
Alev Özkazanç

8 Erkek Şiddetiyle Mücadelede Kadınların Güçlenmesi – Mor Çatı Deneyimi: Şiddeti Adlandırmak
Selime Büyükgöze

9 Cumartesi Anneleri: Şiddetin İnkârı Karşısında Yirmi Yıl
Melis Tanık Sivri

10 İnkârın Kimlik Şiddeti veya Herkesi Delirtme Çabası
Irène Nigolian

11 Resmi Tarih Yazımında “İnkârın Rafineleştirilmesi”ni Ruhsallık Terimleriyle Düşünmek
Nilüfer Erdem

12 İnkârın Kilden Ayaklarının ve Yalanın Betondan Temelinin Durumu: İnkâr ve Yalan Arasındaki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme
Berdj Papazian

13 Hayati Olan Nedir? Şiddet Neyi Koruyor? Bedeni mi? Arzuyu mu?
Derya Kulu

14 Nesilden Nesile Aktarım
Gülgün Alptekin

15 Toplumsal Çatışmadan Bireysel Yokoluşa: Türkiye’de Kürtler
Ayla Yazıcı

16 İçinde Yaşadığımız Coğrafyanın Bir Niteliği: Ötekinin Karanlığında Özneyi Aramak
Sezai Halifeoğlu

17 Şiddetin Paradoksları
Zehra Eryörük

18 Şiddet İçeren Politikalara Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır?
Aslı Day

19 Şiddet İçeren Devlet Politikalarına Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır? Hanna Segal Örneği
Bella Habip

20 İçinde Yaşadığımız Şiddet: Suskunluk
Meltem Temiz

21 Şiddet ve Yaratıcı Sanat: Yaratmanın Şiddetine Karşılık Akıp Giden Zamanın Şiddeti
Leyla Tanoğlu

22 Birincil Düşlemlerdeki Şiddetin Louise Bourgeois’nın Eserlerinde İncelenmesi
Nayla de Coster

23 Sempozyum Kapanış Konuşması
Pınar Limnili

Dizin

Psikanalitik Şeyler 2 yaşında!..

Merhaba,

İki arkadaşın günaşırı birbirlerine gönderdikleri eğitim duyurularını ve psikanaliz yazılarını bir blogda toplamaya karar vermesiyle başlayan Psikanalitik Şeyler bugün 2 yaşını doldurdu. KUTLU OLSUN!

Geçtiğimiz iki yıl içinde, 202 farklı paylaşımımız bizi 51 bin farklı ziyaretçi ile buluşturdu. Bizi eposta üyeliği, Facebook ve Twitter üzerinden takip edenlerin sayısı 6 bini aştı.

Psikanaliz Seminerlerinde Mutlaka Karşılaşacağınız 11 İnsan Tipi geçen seneki en çok paylaşılan yazı ünvanını bu sene de kimselere kaptırmadı.

Bu seneki doğum günü dileğimiz ise, psikanalitik teoriye gönül veren takipçilerimize küçük büyük demeden hediyeler verebilmek! Daha önceki bir duyurumuzda paylaştığımız gibi siteden en ufak bir gelir elde etmediğimizden (etmeyi de planlamadığımızdan) bunu kendi kendimize yapmamız zor 😦 Ama özellikle de yayınevleriyle birlikte çalışıp hem Türkçeye kazandırılan psikanaliz yazınını daha iyi tanıtmayı hem de takipçilerimize kitap hediye edebilmeyi çok isteriz! Bakarsınız sesimizi bir duyan çıkar, dilemesi bizden!

Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu 2 yılda sitemizi ziyaret eden, sosyal medyada bizi takip eden, yazılarını bizimle paylaşan herkese desteği için teşekkür ediyoruz.

En olumlu aktarımlarımızla,

Psikanalitik Şeyler Ekibi

psikanalitikseyler@gmail.com
Twitter: @psikanalitik
Facebook: Psikanalitik Şeyler