Yas ve Melankoli

Tarih: 26 Nisan Çarşamba
Yer: Haliç Üniversitesi Şişhane Yerleşkesi
Düzenleyen: Haliç Üniversitesi Psikoloji Kulübü
Tartışmacılar: İlker Özyıldırım & Yunus Emre Aydın
*Katılım herkese açık ve ücretsizdir.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin linkteki formu doldurmaları gerekiyor: https://goo.gl/forms/wDLmaoQFouIMnjsF3

İlker Özyıldırım ve Yunus Emre Aydın bu etkinlikte Freud’un 100 yıl önce yayınlanan ‘Yas ve Melankoli’ eserine odaklanacak; metnin katılımcılarla birlikte öncelikle bir yakın yeniden okumasını yapacak ve ardından metni tartışarak farklı bağlamlarda olası potansiyellerini açmaya çalışacaklar.

*Önemli Not: Etkinliğe gelecek kişilerin Freud’un Yas ve Melankoli makalesini daha önceden muhakkak okumuş olmalarını tavsiye ederiz. Payel yayınlarınlarından Ayşen Tekşen Kapkın ve Dr. Emre Kapkın çevirisiyle çıkan Metapsikoloji adlı kitabın içinde makale mevcuttur. Esas olarak bu çeviri kullanılacaktır.

*R. Uslu & O. E. Berksun çevirisi ile PDF formatında bu linkten erişebilirsiniz: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/64/608.pdf

*Metnin almanca orijinaline gutenberg projesi kapsamında linkten erişebilirisiniz: http://gutenberg.spiegel.de/buch/kleine-schriften-ii-7122/4

Program:

10.00-11.30: İlker Özyıldırım, Yunus Emre Aydın
Yayınlanışının 100. Yılında ‘Yas ve Melankoli’yi (Freud 1917) Yeniden Okumak

12.00-13.00: İlker Özyıldırım, Yunus Emre Aydın
‘Yas ve Melankoli’ Üzerine Tartışma

14.00-15.30: İlker Özyıldırım
‘Yas ve Melankoli’nin Bazı Potansiyelleri Üzerine :Yas, Özdeşleşmeler ve Toplumsal Travma

Konuşma: Bella Habip

7 Nisan Cuma saat 18:00’de SALT Galata’da gerçekleşecek olan konuşma herkese açık ve ücretsizdir. Konuşma dili Türkçedir.

Ruhsallıktaki Çifte Zamansallık Mefhumu ile Uykusuz Çağımızdaki Zamansızlığa Psikanalitik Bir Bakış

Tohumun uykuya girmesi ve uyku halinden filizlenme haline geçiş süreci, psikanaliz kuramı ve psikanaliz tedavisi sürecindeki uykuya girme, ‘gizillik’ şeklinde tercüme ettiğimiz ‘latency’ kavramıyla örtüşüyor. Gizillik ya da uykuya girme gizli kalmış bir şeye gönderme yapmaz sadece; tam anlamıyla bir uyku hali de değildir bu. Gizil bir güç söz konusudur. O zaman karşımızda hem uykuya girme sürecindeki bir zaman vardır, hem de uykudan uyandıktan sonraki bir zaman vardır. Bir şeylerin uykuya girmesi ve daha sonra bu uykudan uyanması mefhumu ruhsallıktaki çifte zamansallığa işaret eder. Dolayısıyla uykudan önce ve uykudan sonra şeklinde ikili bir ruhsal zaman mefhumu ile karşı karşıyayız. Çifte zamansallık psikanaliz kuramının temel taşıdır. Sunum, psikanaliz kuramındaki ‘latency’ mefhumunu Freud’un Çocukluk Çağı Cinselliği ve Nevrozlar Kuramı bağlamlarında ele alacak ve ruhsallığımızın çifte zamanlı işleyişi ile daima online durumda olan çağdaş dünyamızın uykusuzluğu ve tek boyutlu zamansallığı ile karşılaştıracaktır.

Bella Habip
Bella Habip eğitim psikanalisti ve süpervizörü, Paris Psikanaliz Cemiyeti (SPP) ve Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) üyesidir. Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin (The International Journal of Psychoanalysis) Avrupa Yayın Kurulu’nun eski üyesi, aynı derginin Sel Yayınları’ndan çıkan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın 2009-2013 yılları arasında Türkiye ilk editörü ve 2013 yılı itibariyle yayın kurulu üyesidir. İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği’nin (Psike İstanbul) kurucu üyesi ve ilk başkanıdır. Psikanalizin İçinden ve Kuram ile Klinik Buluşunca isimli iki kitabı vardır ve muhtelif dergi ve derleme yayınlarında makaleleri yer almaktadır.

~~~

Talk will take place on April 7th, Friday at 18:00. The event will be hosted by SALT Galata and free of charge. Talk will be in Turkish.

A Psychoanalytic Look at the Notion of Dual Temporality in the Psyche, and the Timelessness of Our Sleepless Age
The seed’s entrance to dormancy and its transition from a dormant state to the germinating state corresponds to the concept of latency in psychoanalytic theory, which is defined as entering a state of sleep during psychoanalytic therapy. Latency does not only refer to a hidden thing, and is not exactly a state of sleep. There also is a latent power. In that case, there exist both the time of entering the state of sleep and the time after waking up. The notion of entering into sleep and then waking up, points to dual-temporality in the psyche. We face a concept of double psychic time; one before sleep and one after. Dual-temporality is the cornerstone of psychoanalytic theory. This talk will address the notion of latency in psychoanalytic theory within the context of Freud’s infantile sexuality and neuroses theory, and compare the dual functionality of our psyche, the sleeplessness of our constantly online contemporary world and its unidimensional temporality.

Bella Habip
Bella Habip is a training psychoanalyst and supervisor, a member of the Paris Psychoanalytical Society (SPP) and the International Psychoanalytical Association (IPA). She is a former member of the publishing committee of The International Journal of Psychoanalysis and the first editor of the Turkish Annual between 2009-2013, and a member of the redaction committee since 2013. She is a founding member and the first president of the Istanbul Psychoanalytic Association for Training, Research and Development (Psike Istanbul). She is the author of Psikanalizin İçinden (Through Psychoanalysis) and of Kuram ile Klinik Buluşunca (When the Clinical Meets the Theory). Her articles have been published in various journals and compilations.

Seminer: “Dürtü ve Dürtü Kuramı”

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi ve Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği Mart 2017 Ortak Etkinliği

“Dürtü ve Dürtü Kuramı”
Eğitim Semineri-2
Doç. Dr. Gamze Özçürümez Bilgili

TARİH: 22 Mart 2017, Çarşamba
SAAT: 18.30-21:00
YER: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Murat Rezaki Eğitim Salonu Tunus Cad. No:59/5 Ankara
Not: Katılım ücretsiz olacaktır.

2. Psikanaliz Yayıncılığı Günü

Psikanalizin ülkemizde yirmi yıldır kurumsallaşmasına paralel şekilde, psikanaliz yayıncılığı da özgün yapıtlar, çeviriler, derlemeler, süreli yayınlar olarak gerçekleşiyor. Psikanalizin her yeni kültürle karşılaşmasında ortaya çıkan ve bu karşılaşmanın tekil doğasının özelliklerinin gerektirdiği süreçte psikanaliz metinleri çevriliyor, yazılıyor, okunuyor ve her yeni yazma/okumada yeniden üretiliyor. İlki, iki yıl önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Psikanaliz Yayıncılığı Günü’nün ikincisi bu kez İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bağlam, Metis ve Encore yayınevlerinin ev sahipliğinde ve ülkemizin iki psikanaliz derneğinin (İstanbul Psikanaliz Derneği ve Psike İstanbul) destekleriyle 11 Mart 2017 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleştiriliyor. Gelenekselleşmesini hedeflediğimiz bu etkinlikte yeni kitapların tanıtımları yapılacak, psikanaliz çevirilerindeki sorunlar, arayışlar ve çözümler tartışılacak; psikanaliz dergiciliğinde süreklilik olgusu ele alınacak. Psikanalizi okuyan, düşünen, yazan ve yaşayan herkes davetlimizdir.

PROGRAM

09.30 – 11.00 Konferans: Yeni Bir Sayfa Açan Düşler, Jean-Michel Quinodoz Tartışmacı: Nilüfer Erdem
11.00 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 13.00 Söyleşi: Freud’u Okumak Türkçede Jean-Michel Quinodoz – Talat Parman
13.00 – 14.30 Öğle Arası
14.30 – 15.30 Panel: Psikanaliz Dergiciliğinde Süreklilik, Ayça Gürdal Küey, Yavuz Erten, Melis Tanık
15.30 – 16.00 Söyleşi: Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat Özden Terbaş, Zehra Karaburçak
16.00 – 16.30 Kahve Arası
16.30 – 18.00 Panel: Psikanaliz Çevirilerinde Sorunlar, Arayışlar ve Çözümler, Işıl Ertüzün, Ali Algın Köşkdere, Pınar Padar, Banu Büyükkal

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

JeanMichel Quinodoz’nun konuşmaları sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.

Lacancı Forum Okuma Grupları

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği tarafından Darian Leader’ın Delilik Nedir? kitabı ve Bruce Fink’in Lacancı Psikanalize Bir Giriş kitabı üzerinden iki ayrı okuma grubu gerçekleştirilecektir.
Okuma gruplarının kontenjanları sınırlıdır ve gruplara katılım ücretsizdir. Gruplara katılmak isteyenlerden, ilgilendikleri duyurudaki mail adresine kendileri hakkında, özellikle psikanalizle ilişkilerini içeren kısa bir tanıtım yazısı göndermeleri istanmektedir. Duyuru metinleri aşağıdadır.
 
Okuma Grubu 1Darian Leader – Delilik Nedir?

Freud yıllar önce Schreber vakasını anlatırken, hezeyanların, halüsinasyonların deliliği tanımlayan özellikler değil, aksine deliliğe verilen yanıtlar olduğunu söylemişti. Ne yazık ki, Freud’dan günümüze yıllar geçmesine rağmen, anaakım psikiyatri ve psikolojide vakaların öznel deneyimlerinin yerini, birbirlerine benzeyen semptom kümeleri, insanları rakamlara dönüştüren istatistikler, susturan, hareketsizleştiren ve hissizleştiren anti-psikotik ilaçlar ve ‘gerçeklik’, ‘normallik’ dayatan, özneyi susmaya davet eden psikoterapi modelleri aldı.
Her şeyin ‘görünür’ kılındığı günümüzde, psikoz da görünür semptomlarla eş tutuldu. Oysa Schreber Tanrı’dan hamile kalarak yeni bir ırk yaratacağını düşünürken, yargıçlık görevini kusursuz bir biçimde yerine getiriyordu. İyi bir vatandaş ve aile babası olarak bilinen ve hiçbir ‘tuhaflığı’ olmadığı düşünülen Wagner insanlığın tümüne karşı işlediği bir günah olduğunu ve bu günahın yayılmaması için önce ailesini sonra da bunu bildiğini düşündüğü dokuz kişiyi öldürmüştü. Bu yüzden deliliğin apaçık ve görünür olmadığını, suskun da olabileceğini biliyoruz.
İşte ‘Delilik Nedir?’ okuma grubu Darian Leader’in kitabı üzerinden bu suskun, ‘ağzı sıkı’ deliliği Lacancı bir kulakla dinlemeye davet ediyor. Bu dinleyiş aynı zamanda özneyi özne yapanın ne olduğunu, Oidipus kompleksini anlamayı ve Lacan’ın Simgesel, İmgesel, Gerçek, Borromean Düğümü, Baba-nın-Adı, Jouissance, Sanrısal Metafor gibi kavramlarına girişi de vaat ediyor. Bu Lacancı kavramlar ile psikozun bir yaratım, keşif ve dünyada bir konum arama süreci olduğunu görmek, aynı zamanda analistin/terapistin konumunu ve klinik pratiğini de baştan sona değiştiriyor.

04.12.2016 tarihinde başlayacak, iki haftada bir olmak üzere toplam 13 oturum sürecek olan okuma grubu için keremdullger@gmail.commail adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

1. Hafta: Lacancı Psikanalize Giriş
2. Hafta: Lacancı Psikanalitik Tanı: Psikoz
3. Hafta: Lacancı Psikanalitik Tanı: Psikoz (Paranoya, Melankoli, Şizofreni)
4. Hafta: Psikozda Dil ve Mantık
5. Hafta: Tanı Koymak

6. Hafta: Psikozun Nedenleri
7. Hafta: Tetiklenme
8. Hafta: Sanrısal Metafor
9. Hafta: Aimée
10. Hafta: Kurt Adam
11. Hafta: Shipman
12.  Hafta: Psikozla Çalışmak
13.  Hafta: Kapanış

Okuma Listesi:
Darian Leader: Delilik Nedir?
Bruce Fink: Lacancı Psikanalize Bir Giriş
Daniel Paul Schreber: Memoirs of My Nervous Ilness
Sigmund Freud: Olgu Öyküler II, Düşlerin Yorumu
M.A. Sechehaye: Bir Şizofren Kızın Güncesi

 
 
Okuma Grubu 2: Bruce Fink – Lacancı Psikanalize Bir Giriş
Bu okuma grubunda, Bruce Fink’in Özgür Öğütcen tarafından Türkçeye çevrilen Lacancı Psikanalize Bir Giriş kitabı üzerinden Lacancı psikanalize giriş yapacağız.
Bir taraftan Lacan’ın büyük Öteki, jouissanceobjet petit a, Baba-nın-adları gibi ilk bakışta kavranması zor birçok kavramını anlamaya çalışırken, diğer taraftan bu kavramların çıkış noktaları ve klinik pratikteki karşılıkları üzerine konuşacağız. Bir kişinin neden analize gelmeye karar verdiği konusundan başlayarak, arzunun analizdeki merkezi konumunu ve analizan ile analist arasındaki ilişkiyi geniş bir şekilde ele alacağız. Yine Lacan’ın özgün katkıları olan İmgesel, Simgesel ve Gerçek kategorilerini ele alacağımız bu okuma grubunda, öznenin oluşma süreci ve bilinçdışının analitik pratikteki biricik konumuyla ilgili konuşacağız. İlerleyen oturumlarda, analitik pratiğin en önemli konularından biri olan psikanalitik tanılar (nevroz,psikoz ve sapkınlık), Lacan’ın bu kategorilere getirdiği özgün katkılar ve analistin bu tanılara göre alması gereken pozisyonlar ele alınacak.
Ek okumalar, misafir katılımcılar ve vakalarla destekleyeceğimiz bu okuma grubuna, teorik olarak ve/veya pratik olarak Lacancı psikanaliz ile ilgilenen herkesi davet ediyoruz. 4 Aralık Pazar günü başlayacak olan ve iki haftada bir toplanacak olan bu okuma grubunun 13 hafta sürmesi planlanmaktadır ama gidişata göre bu sürenin uzama ihtimali vardır. Saatler ise daha sonra duyurulacaktır.
Etkinlik, Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenmekte olup etkinliğe katılım ücretsizdir. Bu okuma grubu Oğuzhan Nacak tarafından yürütülecektir. Etkinliğe katılmak isteyenler oguzhannck@gmail.com adresine mail atabilirler.
Planlama şu şekildedir:
1. Hafta: Genel giriş, kitabın giriş kısmı ve Analizde Arzu bölümü
2. Hafta: Hastayı Terapötik Sürece Dahil Etmek, Analitik İlişki
3. Hafta: Yorum: Arzu Alanının Açılması
4. Hafta: Arzunun Diyalektiği
5. Hafta: Tanıya Lacancı Bir Yaklaşım (L. Rodriguez: Diagnosis in Psychoanalysis’le birlikte)
6. ve 7. Hafta: Psikoz (Darian Leader-Delilik Nedir? ile birlikte)
8. 9. ve 10. Hafta: Nevroz (Colette Soler-Hyseria and Obsession, Dora ve Fare Adam’la birlikte)
11. ve 12. Hafta: Sapkınlık
13. Hafta: Arzudan Jouissance‘a, Sonsöz
 
Ek okumalar:
Sigmund Freud: Dora vakası, Fare Adam vakası
-Colette Soler: Hysteria and Obsession
-L. Rodriguez: Diagnosis in Psychoanalaysis
-Slavoj Zizek: Yamuk Bakmak
-Darian Leader: Delilik Nedir?