Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar – 6

Christopher Bollas’ın etkinliğe özel olarak kaleme aldığı mesajının da okunacağı Eleştirel Buluşmalar’ın yeni dönemdeki ilk toplantısının programı belli oldu.

Odak Metin:

Christopher Bollas: Düşmeden Yakalamak: Çöküşün Psikanalizi.
Çev. Elif Okan Gezmiş
Ed. Barış Ö. Şensoy
Odağ Vakfı Yayınları, 2016

Kitaba ve nereden temin edebileceğinize dair detaylı bilgi için tıklayın.

PROGRAM

Yürütücü: Yücel Yılmaz

Çeviri Süreci Üzerine Kısa Bir Giriş – Yunus Emre Aydın

Christopher Bollas’ın mesajı

İncitmeden Tutmak – Feramerz Ayadi

Teori, Pratik ve Polemik: Bollas’ın ‘Düşmeden Yakalamak’ı Vesilesiyle Bazı Tartışmalar -Barış Özgen Şensoy

Zaman: 30 Ekim Pazar, Saat 15:00-19:00
Yer: Karşı Sanat Çalışmaları
Gazeteci Erol Dernek Sokak, No 11/4 Hanif Han, Beyoğlu/İstanbul
www.karsi.com

Etkinliklere katılım ücretsizdir.
İletişim: elestirelbulusmalar@gmail.com

Bireysel ve Toplumsal Travma – Joseph Triest

Tarih: 15 Ekim 2016 Cumartesi
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
Etkinlik dili: Türkçedir. Konuşmalarda ardıl çeviri yapılacaktır.
Etkinlik ücretsizdir.

Program

10:15-10:30 Açılış
10:30- 11:30 Konferans
Travma: kişisel ve kolektif boyutları
“(bilinçdışı) bir kabus gerçeğe dönüştüğünde”
Joseph Triest
11:30-11:45 Ara
11:45-12:30 Tartışma
Tartışmacı: Ferhan Özenen
12:30-13:30 Öğle arası
13:30-15:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Çatışma ortamında terapötik çalışma”
Olgu sunan: İlham Yılmaz
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Pınar Padar
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-17:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Sevdiğiniz kadar sevilirsiniz”
Olgu sunan: Zümrüt Bulamur Ayadi
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Evrem Tilki
17:00-17:15 Kapanış

Art arda gelen acı verici yaşantıların, artık süregenleşen şiddetin, dehşet uyandırıcı tanıklıkların içinden geçiyoruz. Böyle zamanlarda çözülmeye, bulaşmaya, tutulmaya karşı birlikte olmanın, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın birçok anlamda iyi’leştirici olduğunun farkındayız. İşte bireysel ve toplumsal travmalar üzerine çalışan Joseph Triest’le bu hassasiyetleri de gözeterek gerçekleştireceğimiz etkinlikte, katastrofik bilinçdışı bir fantazi “gerçeğe dönüştüğünde” ve “iç dünya” ile dış gerçekliği ayıran zar aniden çöktüğünde meydana gelen (gerçek) travmayı psikanalizin bakış açısıyla ele alacak ve tartışacağız.

Etkinliğimizde bireysel ve toplumsal travma arasındaki bağları ve etkileşimleri çok odaklı bir bakış açısıyla ele alacak olan Triest’in travmatik durumlar ve psikanalitik sorunsallaştırılması üzerine kuramsal sunumunun ardından birey ve topluluk düzeyinde travmatik zamanlarda neler yaşandığının, işleyen ruhsal süreç, çatışma ve dinamiklerin çalışılacağı iki vaka sunumu gerçekleştirilecektir.

* PhD; Klinik Psikolog ve Süpervizör, İsrail Psikanaliz Kurumu’nda (IPS) Formatör Analist. İsrail Psikanaliz Derneği Başkanı. Tel-Aviv Üniversitesi’nde okutman. Örgütsel Danışma ve Gelişim:Psikanalitik-Sistemik Yaklaşım Bölümü’nde eş-direktör.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar-5

Geçtiğimiz etkinlikte odaklandığımız Freud’un (1915) “Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler (Thoughts for the Times on War and Death)” makalesi yoğun çağrışım ve düşünceler uyandırmış, biz ancak makalenin ilk kısımlarını ele alabilmiş ve etkinlikte katılımcılarla birlikte ikinci/ek bir buluşma planlamıştık. İlgili duyuru aşağıdadır.
Odak Metin: Freud (1915): Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler (Thoughts for the Times on War and Death)
Zaman: 15 Mayıs 2016 Pazar, Saat 15:00 -19:00
Yer: Cezayir Toplantı Salonları, Hayriye Cad. 12, Beyoğlu (Galatasaray Lisesi arkası)
Etkinliklere katılım ücretsizdir.
Yürütücü: Baran Gürsel
Eleştirel Sunum:
İlker Özyıldırım
Yayınlanışının 100. Yılında Freud’un “Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler”i Üstüne Savaş ve Ölüm Zamanlarında Yeniden Düşünmek
Özet: 2000 yılı Düşlerin Yorumu’nun yayınlanışının yüzüncü yılı olması dolayısıyla psikanalizin de yüzüncü yılı olarak ele alındı;psikanaliz üzerine çeşitli değerlendirilmeler yapıldı, etkinlikler düzenlendi, yazılar yazıldı ve özel sayılar çıkarıldı. Ama hepimizin bildiği gibi psikanaliz bir kurucu metin olarak Düşlerin Yorumu ile kalmadı; yeni eserlerle sürekli gelişti, derinleşti, yerleşti, farklılaştı.. İşte bir süredir içinde olduğumuz her yıl tüm bunları sağlayan birçok Freud eserinin de yüzüncü yılı. Biz işte bu asırlık dönümde olan makalelere odaklanma, onları bir kez daha okuma, üstünde çalışma ve harekete geçen düşünce ve çağrışımlarımızı birlikte paylaşma arzusundayız; her yıl buluşmalarımızdan birinde yüzüncü yıldönümünde olan bir Freud metnini odak yapmayı planlamaktayız.
Freud 1915 yılında birçok önemli eserini yayınladı. ‘Bilinçdışı’, ‘Bastırma’, ‘Dürtüler ve Dönüşümleri’ gibi temel metapsikolojik eserler yanında aktarım ve psikanalitik teknik üzerine önemli metinlerinden biri olan ‘Aktarım Aşkı Üzerine’ ile ‘Hastalığın Psikanalitik Teorisi ile Karşıt Giden Bir Paranoya Olgusu’ makaleleri aynı yıl içinde basıldı. Biz bu buluşmada psikanaliz içinde belirleyici yerleri olan bu metinlere göre görece daha ‘görünmez’ kalan bir Freud 1915 metnine, ‘Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler’e odaklanmayı istedik. Hem diğer eserlerine kıyasla görece kenarda kalmış ve fazla okunmamış/atıf yapılmamış bir metin olması nedeniyle biraz dikkatleri üzerine çekmek gerektiğini; hem de savaş ve ölümlerin yaşandığı zamanların içinden geçtiğimizi düşünerek bu makale üzerine çalışmayı tercih ettik. Buluşmamızda adı geçen metin eleştirel olarak ayrıntılı biçimde ele alınmaya; ‘görünür içeriği’ yanında/ötesinde, olabildiğince, olası (metnin) ‘bilinçöncesi potansiyelleri’ ile birlikte okunmaya çalışılacak; güncel psikanalitik ve sosyal teori yazını ile birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır. Umarız burada başlayan bu çalışma önümüzdeki yıllarda diğer Freud metinleri için daha ayrıntılandırılmış olarak sürer.
Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar
Psikoterapi ve psikanaliz teori ve kliniğine yönelik yakın zamanlarda Türkçe olarak yayınlanmış (telif veya çeviri) çeşitli makaleler üzerinden alanımızdaki güncel gerilim ve tartışmaları merkeze alan etkinliklerimize devam ediyoruz. Dönem başında belirlenen ve programda duyurulan yayınlara/metinlere odaklanılarak (mümkünse metnin yazarının/çevirmeninin eşliğinde) eleştirel sunumlar yapılacak; ardından yayın ve sunum içeriği katılımcılarla birlikte ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Amacımız hem kritik bazı yayınların okunması ve ‘duyulmasına’, zihnimizde canlanan ‘okuma’ pratiğinin doğrudan paylaşımına; hem de açık, canlı, ciddi, yakın, vb. eleştirel bir düşünce ve tartışma ortamının birlikte yaratılmasına katkı sağlamaktır. Sadece kitap ve dergi sayfalarında yazılı kalan metinler yerine ortaya konulan görüşlerin birlikte okunduğu, karşı tezlerin duyulduğu, metin ve katılımcılarla o anda “bakışımlı” bir etkileşimsel alanın yaratılmasına çalışılacaktır. 2015-2016 döneminin programı tamamlanmıştır; ama yukarıdaki amaç, ilke ve hedefleri gözeterek ileriki dönemlerde bu buluşmalarda söz almak isteyen meslektaşlarımızın, üstüne eleştirel bildiri sunmayı arzuladıkları metnin künyesi ile bahsedilen metin üzerine soru ve görüşlerinin özetini ekleyerek bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar (4)

Odak Metin: Freud (1915): Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler (Thoughts for the Times on War and Death)
Zaman: 17 Ocak Pazar, Saat 15:00-19:00
Yer: Cezayir Toplantı Salonları, Hayriye Cad. 12, Beyoğlu (Galatasaray Lisesi arkası)
Etkinliklere katılım ücretsizdir.
Yürütücü: Baran Gürsel
Eleştirel Sunum:
İlker Özyıldırım: Yayınlanışının 100. Yılında Freud’un “Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler”i Üstüne Savaş ve Ölüm Zamanlarında Yeniden Düşünmek
Özet: 2000 yılı Düşlerin Yorumu’nun yayınlanışının yüzüncü yılı olması dolayısıyla psikanalizin de yüzüncü yılı olarak ele alındı;psikanaliz üzerine çeşitli değerlendirilmeler yapıldı, etkinlikler düzenlendi, yazılar yazıldı ve özel sayılar çıkarıldı. Ama hepimizin bildiği gibi psikanaliz bir kurucu metin olarak Düşlerin Yorumu ile kalmadı; yeni eserlerle sürekli gelişti, derinleşti, yerleşti, farklılaştı.. İşte bir süredir içinde olduğumuz her yıl tüm bunları sağlayan birçok Freud eserinin de yüzüncü yılı. Biz işte bu asırlık dönümde olan makalelere odaklanma, onları bir kez daha okuma, üstünde çalışma ve harekete geçen düşünce ve çağrışımlarımızı birlikte paylaşma arzusundayız; her yıl buluşmalarımızdan birinde yüzüncü yıldönümünde olan bir Freud metnini odak yapmayı planlamaktayız.
Freud 1915 yılında birçok önemli eserini yayınladı. ‘Bilinçdışı’, ‘Bastırma’, ‘Dürtüler ve Dönüşümleri’ gibi temel metapsikolojik eserler yanında aktarım ve psikanalitik teknik üzerine önemli metinlerinden biri olan ‘Aktarım Aşkı Üzerine’ ile ‘Hastalığın Psikanalitik Teorisi ile Karşıt Giden Bir Paranoya Olgusu’ makaleleri aynı yıl içinde basıldı. Biz bu buluşmada psikanaliz içinde belirleyici yerleri olan bu metinlere göre görece daha ‘görünmez’ kalan bir Freud 1915 metnine, ‘Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler’e odaklanmayı istedik. Hem diğer eserlerine kıyasla görece kenarda kalmış ve fazla okunmamış/atıf yapılmamış bir metin olması nedeniyle biraz dikkatleri üzerine çekmek gerektiğini; hem de savaş ve ölümlerin yaşandığı zamanların içinden geçtiğimizi düşünerek bu makale üzerine çalışmayı tercih ettik. Buluşmamızda adı geçen metin eleştirel olarak ayrıntılı biçimde ele alınmaya; ‘görünür içeriği’ yanında/ötesinde, olabildiğince, olası (metnin) ‘bilinçöncesi potansiyelleri’ ile birlikte okunmaya çalışılacak; güncel psikanalitik ve sosyal teori yazını ile birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır. Umarız burada başlayan bu çalışma önümüzdeki yıllarda diğer Freud metinleri için daha ayrıntılandırılmış olarak sürer.
Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar
Psikoterapi ve psikanaliz teori ve kliniğine yönelik yakın zamanlarda Türkçe olarak yayınlanmış (telif veya çeviri) çeşitli makaleler üzerinden alanımızdaki güncel gerilim ve tartışmaları merkeze alan etkinliklerimize devam ediyoruz. Dönem başında belirlenen ve programda duyurulan yayınlara/metinlere odaklanılarak (mümkünse metnin yazarının/çevirmeninin eşliğinde) eleştirel sunumlar yapılacak; ardından yayın ve sunum içeriği katılımcılarla birlikte ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Amacımız hem kritik bazı yayınların okunması ve ‘duyulmasına’, zihnimizde canlanan ‘okuma’ pratiğinin doğrudan paylaşımına; hem de açık, canlı, ciddi, yakın, vb. eleştirel bir düşünce ve tartışma ortamının birlikte yaratılmasına katkı sağlamaktır. Sadece kitap ve dergi sayfalarında yazılı kalan metinler yerine ortaya konulan görüşlerin birlikte okunduğu, karşı tezlerin duyulduğu, metin ve katılımcılarla o anda “bakışımlı” bir etkileşimsel alanın yaratılmasına çalışılacaktır. 2015-2016 döneminin programı tamamlanmıştır; ama yukarıdaki amaç, ilke ve hedefleri gözeterek ileriki dönemlerde bu buluşmalarda söz almak isteyen meslektaşlarımızın, üstüne eleştirel bildiri sunmayı arzuladıkları metnin künyesi ile bahsedilen metin üzerine soru ve görüşlerinin özetini ekleyerek bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.