Bildiri Çağrısı: Düşünbil Akademi I. Psikanaliz Sempozyumu

I. Psikanaliz Sempozyumu
“Aşk ve Cinsellik”
14-15 Mayıs 2016, Ankara

Dinleyici Katılımcılar: Sempozyuma dinleyici olarak katılabilirsiniz. Kayıtlar 25 Mart 2016 Tarihinde Açılacaktır.

Konuşmacı Katılımcılar:

ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Anahtar kelimeler: Cinsellik, aşk, psikanaliz, narsisizm, mazoşizm. fetişizim, queer, cinsel kimlik, Lacan, Butler, Zizek vb.

Konuşmacı Olarak Katılmak için

Planladığınız konuşmanın içeriğini özetleyen 1 sayfalık bildiri özetinizi Bildiri Gönder sekmesinden bize iletiniz. Bildiri özetleri incelendikten sonra konuşmacı başvuruları hakkında dönütler yapılacaktır.

Bildiri özetinizi hazırlarken
– Bildiri başlığınızın sayfanın en üstünde, ortalanmış ve kalın karakterlerle yazılmış olmasına,
– Başlığın bir alt satırında adınızın, soyadınızın, ünvanınızın ve kurumunuzun yazılmış olduğuna,
– İletişim bilgilerinizin (e-posta adresi ve telefon numarası), adınızı içeren satırın altında, doğru yazıldığına,
özen gösterin.
Bildiri özetini .doc (Microsoft Office Word) formatında göndermenizi rica ederiz.
– Bildiri özeti, 12 punt 1 satır aralığı, times new roman yazı tipinde olmalı.

Sunumlar

Sunumlar 40 dk olarak planlanmıştır. Konuşma süresinin devamında (10-20 dk) soru-cevap kısmı olacaktır. Sunumlarınızı 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamanız, katılımcılarımızın sorularını kısıtlamamamızı sağlayacağından önemlidir. Bu nedenle, -örneğin- PowerPoint sunusu kullanacaksanız 30-40 slayt sayfasını aşmamanızı öneririz.

İntihalle kesinlikle yer verilmemelidir. Katılımcılar bütün hukuki sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Herhangi bir intihalin belirlenmesi halinde, sunum iptal edilecek, sorumlular bağlı bulundukları kuruma bildirileceklerdir.

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2016

Programın Duyurulması: 5 Mart 2016

İletişim: dusunbil@hotmail.com

akademi.dusunbil.com