Bir Konuk Bir Kuram 10: Fethi Benslama ile “Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
(Uluslararası Psikanaliz Birliği )
2015 YILI ETKİNLİKLERİ
BİR KONUK, BİR KURAM – 10

Fethi Benslama
“Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

20 Haziran 2015 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 11.00 Konferans
Günümüzde İslam’da özne sorunu Fethi Benslama
Moderatör: Talat Parman
11.00-11.30 Kahve ikramı
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
Fethi Benslama Talat Parman
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Perge Akgün
Tartışanlar: Fethi Benslama, Elda Abrevaya

Bu yıl onucusunu düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde bu kez günümüz politik sorunlarını psikanalizden yola çıkarak yorumlayan bir psikanalisti ağırlayacağız.
Tunus asıllı Fransız psikanalist Fethi Benslama, Paris Diderot Üniversitesi Psikanalitik İncelemeler Formasyon ve Araştırma Birimi (UFR d’Etudes psychanalytiques) ve Paris Uygarlıklar Enstitüsünün (Institut des Humanités da Paris) müdürüdür. Fethi Benslama göçmenlik, sürgünlük, ergenlik ve din konularıyla ilgilenmekte ve özellikle günümüzde giderek ağırlık kazanan köktenci eğilimler üzerinde çalışmaktadır. 1990-2003 yılları arasında yayınlanan kültürler ve disiplinler arası “Cahiers Intersignes” dergisini yönetmiştir. Benslama’nın Salman Rushdie’yi savunan Allak bullak eden Kurgu (Une Fiction Troublante-1989) ve Tunus halkının demokratik başkaldırısını destekleyen Aniden Devrim! Tunus’tan Arap Dünyasına (Soudain la Révolution! De la Tunisie au Monde Arabe-2011) kitapları hayli ilgi görmüştür. Ancak onun en önemli yapıtı 2002’de yayınladığı ve Türkçeye İslam’ın Psikanalizi (İletişim yay. 2005) başlığıyla çevrilen “Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam”dır.
Fethi Benslama bu konferansında son kitabının da (İslam’da Öznellikler Savaşı La Guerre des Subjectivités en Islam-2014) konusu olan İslam ülkelerindeki güncel krizi, psikanalitik yaklaşımla ele aldığı ve “öznellikler savaşı” olarak adlandırdığı bir kuramsal çerçevede tartışacaktır.
.
Etkinlik dili: Türkçedir. Fethi Benslama’nın konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
——————————————————————————————-
Kayıt ücreti: 100 TL, IPA formasyonda aday 90 TL, İPD formasyonda aday 80 TL,
Öğrenci-Asistan: 60 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da gelerek kayıt yaptırabilirler.
Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.266 32 11 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Psikanaliz Yazıları 30 – Wilfred R. Bion

Yayın Yönetmeni: Talat Parman
Kapak Tasarımı: Canan Suner
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık / Psikanaliz Buluşmaları Dizisi

İçindekiler / Contents

Sunuş / Presentation
Talat Parman

Önsöz / Preface
Elda Abrevaya

Yeniden wilfred ruprecht bion / Once again wilfred ruprecht bion
Talat Parman

Bİon’un psikoza psikanalitik yaklaşımı / Bion’s psychoanalytic approach to psychosis
Elda Abrevaya

Psikotik kişiliklerin psikotik olmayanlardan ayrımı / Differentiation of the psychotic from the non-psychotic personalities
W.R. Bion
Çeviren / Translated by Pınar Padar

Bağlara saldırı / Attack on linking
W.R. Bion
Çevirenler / Translated by Ayşegül Sütçü, Gamze Özçürümez

Gerçeklik ve kurmacalar / Reality and ƒictions
Antonino Ferro
Çeviren / Translated by Feramerz Ayadi

Aktarım ve hakikat / Transference and truth
Monica Horovitz
Çeviren / Translated by Talat Parman

Dosya ötesi / other topics

Siyah kuğu – olgunlaşan dişiliğin dehşet verici tutkusu / Black swan – the monstrous passion of female adolescence
Parfen Laszig
ÇevirenLER / Translated by Reyhan Çabuker, Canan Yıldırım

Başlangıçta baba vardı / At the beginning was the father
Elda Abrevaya

Zaman ve kurmaca – çerçeve ve süreç / Time and ƒiction – setting and process
Elisabeth Skale
Çeviren / Translated by Şeyda Öztürk

İngilizce özetler / Summaries

Etkinlik duyuruları / Activities

12. Çocuk Psikanalizi Günleri

İstanbul Psikanaliz Derneği

(Uluslararası Psikanaliz Birliği)

XII. ÇOCUK PSİKANALİZİ GÜNLERİ

“ÇOCUK PSİKANALİZİNDE YORUM”
20-21 Mart 2015
Aynalı Geçit

20 Mart Cuma
9.00 – 9.45 Kayıt
9.45 – 10.00 Açılış konuşmaları
10.00-11:00 Konferans
Levent Kayaalp Kuramın ışığında/gölgesinde yorum
11.00-11.30 Kahve arası
11.30 – 13.00 Panel
Şebnem Orhan Sözde yorum
Harika Yücel Engindeniz Oyunbaz ya da oyunbozan yorumlar
13.00 -14.00 Yemek arası
14.00 -15.30 Panel
Funda Akkapulu Köprü/ler
Pınar Kanlıkılıçer Çığlıktan söze
15.30-16.00 Kahve arası
16.00 -17.00 Konferans
Elda Abrevaya Kaygıdan söze
21 Mart Cumartesi
10.00 – 11.30 Konferans
Athanasios Alexandridis Çocuksunun yorumu
11.30 – 12.00 Kahve arası
12.00 – 13.00 Konferans üzerine tartışma Athanasios Alexandridis
Tartışmacı: Elda Abrevaya
13.00 – 14.30 Öğle arası
14.30 – 16.30 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Perge Akgün Salyangozun şarkısı
Tartışmacı: Athanasios Alexandridis
16.30 Kapanış Konuşmaları

Athanasios Alexandridis Fransa Psikanaliz Derneği ve Yunanistan Psikanaliz Derneği üyesidir ve formatör analisttir. Çocuklarla, yetişkinlerle ve psikosomatik hastalarla çalışmaktadır.
Alexandridis, yetişkin ve çocuk psikanalizindeki farklı kuramların kesişmesinden doğan alanın, çocuklarla gerçekleştirilen psikoterapi ve analitik çalışmada ne denli verimli olduğunu hatırlatır ve bu alanı besleyen farklı kaynakları belirtir. Çocuk psikanalizinde Melanie Klein ile Anna Freud’un kuramsal yaklaşımlarından oluşan iki ana ekolün yanı sıra, üçüncü ve büyük bir ekol da Winnicott’unkidir. Onun görüşleri bir yandan bebeklerle sürdürülen terapilere katkıda bulunurken, öte yandan psikosomatik ve psikotik çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda söz konusu olan travma kuramını zenginleştirmiştir. Ayrıca özellikle yetişkin psikotik ve narsisistik hastalarla gerçekleştirilen analitik çalışmalar, ruhsallıkta arkaik olana dair yeni kuramlar geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak çocuk terapistleri farklı kavramlara baş vururken, bunları belirli bir kuramın parçası olarak kullanmazlar, yani belirli bir kurama ait olamayan kavramlardan yola çıkarak bir “kuram dışı kavramlar ağı” oluşturmaya çalışırlar.
Alexandridis, tartışacağı iki klinik olgu aracılığıyla, neredeyse tüm çocuk terapistlerinin başvurduğu ve kuram dışı bir statüye sahip olan bu kavramlar ağının, ne ölçüde terapistin oynama kapasitesini ve yaratıcılığını desteklediğini göstermeye çalışacaktır.

Etkinlik Dili: Türkçedir. Athanasios Alexandridis’nin Fransızca yapacağı konuşma Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit Avrupa pasajı 2. kat Galatasaray- İstanbul
Kayıt ücreti: 120 TL, IPA formasyonda aday: 100 TL, İPD-İCEPPD formasyonda aday: 80 TL, Öğrenci-asistan: 70 TL.
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler.
Kayıt ücretine etkinliğe katılım ve kahve ikramları dâhildir.

İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.247 75 05 istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com