Psikanaliz Yazıları 34 – Bireysel ve Toplumsal Travmalar 1

İçindekiler

sunuş
Talat Parman

önsöz
İlker Özyıldırım

nedenbilimsel bir unsur olarak travma ve psikanaliz
Talat Parman

savaş nevrotiklerinin elektrikle tedavisi üzerine resmi görüş (1920)
Sigmund Freud Çeviren / Translated by Barış Özgen Şensoy

travma ve simgeleştirme
Rene Roussillon Çeviren / Translated by  A. Lale Orhon Baykal

“travmanın bireysel ve kolektif boyutları”: bilinçdışı  kabus gerçeğe dönüştüğünde
Joseph Triest Çeviren / Translated by Pitey Gonca Özbay

utancın güzergahı olarak muğlaklık
Silvia Amati Sas
Çevirenler / Translated by Barış Özgen Şensoy, Evrem Tilki, Ferhan Özenen

ölüm kapıdaydı…
Melis Tanık Sivri

rüzgar çıkmadan hemen önce edilmiş bir söz ya da savaş ve travma üzerine bir not
Pınar Arslantürk

bireysel ve toplumsal travmayla temasta psikanalitik çalışma üzerine notlar
İlker Özyıldırım, Ayşe Lale Orhon Baykal, Baran Gürsel, Aylin Kula Güney

toplumsal travmalarla psikanalitik çalışma üzerine söyleşiler
Hazırlayanlar / Prepared by Barış Özgen Şensoy, İlker Özyıldırım

analitik yakınlığın doğası üzerine
Tuba Tokgöz

ingilizce özetler

etkinlik duyuruları

Psikanaliz Yazıları 33 – Psikanaliz ve Tarih

İçindekiler / Contents

Sunuş
Presentation
Talat Parman

Önsöz
Preface
Alper Şahin

Tanımanın ötesinde: aktif tanıklık ve karşılaşmanın politikası
Beyond recognition: active witnessing and the politics of encounter
Stephen Frosh Çeviren / Translated By Bahar Tanyaş

Geçmiş ne zaman tarih olur?
When does the past become history?
Talat Parman

Katlanılamayanı karşılamak
To encounter the unendurable
Behice Boran

Kardeş katli
Murder of the siblings
Alper Şahin

Pepuk: acının ve utancın sesi
Pepuk: the voice of pain and shame
Serpil Doğan Barış

“Tarihin havını tersine taramak”: ‘üstlenilmiş’ suç ve özdeşleşmeleri anımsamak üzerine bir deneme
“to brush history against the grain”: an essay on to remember unconscious ownership of guilt and identifications
İlker Özyıldırım

Totem ve yas
Totem and mourning
Ali Algın Köşkdere

Dosya ötesi / other topics

Faşizm günlerinde düş ve düşlem
Dream and phantasy in the days of fascism
Talat Parman

Süpervizyon: vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir alan süpervizyon alanında bir bağ yaratmak
Supervision: an indispensable and unavoidable spacecreating a link in the supervisory space
Silvia Resnizky  Çeviren / Translated By Ayşenur Bay Aytekin, Lale Orhon, Evrem Tilki

Kardeşlik bağları: analist olmanın ve analistliği sürdürmenin gelişimsel sürecinde psikanalitik bir araç olarak akran destek grubu
fraternal links: peer group support as a psychoanalytic tool in the developmental process of becoming and remaining an analyst
Silvia Resnizky  Çeviren / Translated By Duygu Coşkun

İngilizce özetler
Summaries

Etkinlik duyuruları
Activities

Psikanaliz Yazıları 32 – Söz ve İmge

Psikanaliz söze dayalı bir düşün alanı olsa da kurucusu Freud başından beri düş ve düşlemi psikanalitik uğraşın en önemli unsurlarından biri olarak görmüştür. Psikanaliz Yazılarının 32. sayısının dosyası da birbirinden ayrı düşünülemeyecek bu iki kavrama; imge ve söze ayrıldı.

Yazısında söz ve imge arasında salınan psikanalitik uğraşı tarif eden Talat Parman, Freud’un tanımıyla bilinç/bilinçdışı ayrımına denk gelen şey tasarımları ve söz tasarımlarından başlayarak; çağdaş psikanalizin bir çok önemli yazar psikanalistin, psikanalitik uğraş sırasında imgeyi de söz kadar önemli görmesi gereken bir çalışma içinde olmasını önerdiğine vurgu yapıyor. Jean Claude Rolland ise düşteki ve analizdeki ortak süreci işlediği yazısında analitik aygıtı değerlendirirken analizde söze gelenle düşte ortaya çıkanı ilişkilendirerek, iki sürecin de başvurduğu “dil düzlemi” ve “imgesel düşünce” yoluyla ruhsal alanın yeniden düzenlendiğini anlatıyor. Avner Bergstein, yazısında takıntılılık üzerinden, sözel olarak güçlü görülenin arkasında görünmez kalan otistik ve ilkel psikotik öğeler ve onların zihinselleşmemiş katmanları ile çalışmaya vurgu yapıyor. Burada sözelleştirmeler, simgesel iletişimden çok, değişimlere karşı öngörebilir ve kontrol edebilir bir tümgüçlülük haline işaret etmektedir. Ruhsal dönüşüm, terapötik olarak çatışmalı arzuları yorumlamaktan ziyade, söze dökülemez olanın şimdiki zamanda ve aktarımda ilk kez yaşanarak çalışıldığında sağlanabilir. Gamze Özçürümez Bilgili, Freud’un Afazi üzerine yazdığı makalesinden hareketle, Freud’un Düşlerin Yorumundan önce, simge oluşumunu ve dil gelişiminin kökenlerini bedene, dürtülere, duygulanımlara ve ilk nesne ilişkilerinin ruhsal duyumsal deneyimlerine, bir başka deyişle imgelere dayandırdığını aktardığı yazısında, sözcüklerin beyinde ancak duygusal yönü ve bağlamsal çağrışımları ile tasarım haline geldiğini anlatıyor. Metin boyunca nesnenin yokluğunda uyanan arzu ortaya çıkan imgenin, anne babayla iletişim üzerinden sözcük tasarımları haline geldiği, tasarımın varlığının ötekinin varlığına bağlı olduğu, divandaki süreçle de ilişkilendirilerek tartışılmaktadır.

32. Sayının dosya dışı yazılarında ise ilk olarak Juliet Mitchell, toplumsal cinsiyetin yapılandırılması ve savaş halinin toplumun yapılanmasındaki rolünün nasıl içiçe geçtiğini ele alıyor. Alternatif bir soru olarak neden saldırmamayı öğreniriz sorusunun arkasından giden Mitchell, savaşın hayvani şiddetimizden değil şiddettin yasaklanmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Bu yolla “kardeş travması” na ulaşan yazar, yatay düzlemdeki Annenin kanununa varıyor ve Annenin kanununun kardeş katlini ve kardeş ensestini yasakladığını belirtiyor. Fethi Benslama ise yazısında bugünkü islami hareketlere bakarak islam adına müslümanlığın tanımının nasıl yapıldığını anlatıyor. Seküler olanın aksine bu ideolojinin, topluluğun öznesini yarattığından söz etmekte ve öznellikler arası süren bu savaşta politikanın yaşamın değil ölümün hizmetine girdiğini belirtmektedir. Kafka’nın Metamorfoz’unu psikanalitik bir bakışla ele alan Ali Algın Köşkdere, yazısında düşünülemez hatırlanamaz bir travmatik preödipal dönemin, ilerleyemeyen bir regresyonun nasıl kelimelere döküldüğünü ve Gregor’la özdeşleşen okurun nasıl gerçekliğin sınırlarında dolaştığını aktarıyor. Hande Kılınç Kunt, annenin sesini izleyen yazısında, Bollas’ın düşüncesi üzerinden dönüşüm yaratan estetik deneyimin, annenin bakımı ve çocuğun deneyimi üzerinden şekillendiğini anlatıyor. Yetişkinlerin, estetik anları ararken aslında annenin estetik deneyimini aradıklarını dile getiren Kunt, bu anlamda müzik dinlemenin erken dönem işitselliğiyle bağlarını inceliyor ve dinleme hem analist hem de analizan için çok önemli olduğuna vurgu yaparak psikanalizde müziğin rolünü sorguluyor. Dosya dışının son yazısında Paris Psikosomatik Enstitüsü’nün kurucularından Michel de M’uzan’ı ve onun ileri sürdüğü ruhsal kimera, kimliksizleşme, kimlik skandalı gibi kavramlarını ele alan Talat Parman, bu önemli psikanalistin sanatsal yaratıcılık ile psikanalitik uğraş arasında nasıl köprüler kurduğuna vurgu yapıyor.

Son olarak okurlar, 32. sayıda Psikanaliz Yazıları’nın 15. Yaşı dolayısıyla yapılan kutlamada derginin yayın kurulu üyeleri Talat Parman, Ayça Gürdal Küey, Evrem Tilki ve Behice Boran’ın yaptığı konuşmaların metinlerinin yer aldığı bir de ek dosya bulacaklar.

İçindekiler

Sunuş
Talat Parman

Önsöz
Talat Parman

İmge ve söz arasında psikanalitik uğraş
Talat Parman

Düşteki ve analizdeki ortak süreç
Jean Claude Rolland / çeviren Orçun Türkay

Takıntılılık: duygusal hakikatle karşılaşmanın düzenlenmesi
Avner Bergstein /çeviren Ali Algın Köşkdere

Sözün ve imgenin nüvesi: afazi üzerine
Gamze Özçürümez Bilgili

Dosya ötesi
Savaş: kardeşler ve toplumsal cinsiyet
Juliet Mitchell / çeviren Pınar Padar, Evrem Tilki

Günümüzde islam’da özne sorunu
Fethi Benslama /Çeviren İsmail Yerguz

Kafka’nın “dönüşüm”ü: preödipalin dile gelişi
Ali Algın Köşkdere

Annemin öğrettiği şarkılar
Hande Kılınç Kunt

Bir psikanalist: michel de m’uzan
Talat Parman

Psikanaliz Yazıları’nın 15. Yılı:
Psikanaliz yazıları’nın kısa tarihi ve psikanalizi yazmak ve okumak
Talat Parman

Yıkıcılığa rağmen yaratıcılığı ve yazıyı koruyabilmek
Ayça Gürdal Küey

Mutfaktan içeri
Evrem Tilki

Nereden başladık, neler getirdik
Behice Boran

İngilizce özetler

Etkinlik duyuruları

Psikanaliz Yazıları 14 – Annelik

sunuş
TALAT PARMAN

önsöz
AYÇA GÜRDAL KÜEY

annelik üzerine: bir psikanalitik sözlük denemesi
TALAT PARMAN

annelik ve kadınsılık
ELDA ABREVAYA

anneliğe dair…
VEHBİ KESER

emziren anne
AYÇA GÜRDAL KÜEY

ana tanrıça’nın kutsal memesi
ZEHRA KARABURÇAK ÜNSAL

anne ol(a)mama
TEVFİKA TUNABOYLU-İKİZ

sürgün ve annelik
ÖZGE ERŞEN

türk mitolojisinde anne
MUHARREM KAYA

dosya ötesi

dirençli yakalarda karşı-aktarım ve aktarımlar
MARILIA AISENSTEIN / ÇEVİREN: MİNE KARAGÖZOĞLU – TALAT PARMAN

belleğimiz bizi yanılttığında
TALAT PARMAN

Psikanaliz Yazıları 30 – Wilfred R. Bion

Yayın Yönetmeni: Talat Parman
Kapak Tasarımı: Canan Suner
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık / Psikanaliz Buluşmaları Dizisi

İçindekiler / Contents

Sunuş / Presentation
Talat Parman

Önsöz / Preface
Elda Abrevaya

Yeniden wilfred ruprecht bion / Once again wilfred ruprecht bion
Talat Parman

Bİon’un psikoza psikanalitik yaklaşımı / Bion’s psychoanalytic approach to psychosis
Elda Abrevaya

Psikotik kişiliklerin psikotik olmayanlardan ayrımı / Differentiation of the psychotic from the non-psychotic personalities
W.R. Bion
Çeviren / Translated by Pınar Padar

Bağlara saldırı / Attack on linking
W.R. Bion
Çevirenler / Translated by Ayşegül Sütçü, Gamze Özçürümez

Gerçeklik ve kurmacalar / Reality and ƒictions
Antonino Ferro
Çeviren / Translated by Feramerz Ayadi

Aktarım ve hakikat / Transference and truth
Monica Horovitz
Çeviren / Translated by Talat Parman

Dosya ötesi / other topics

Siyah kuğu – olgunlaşan dişiliğin dehşet verici tutkusu / Black swan – the monstrous passion of female adolescence
Parfen Laszig
ÇevirenLER / Translated by Reyhan Çabuker, Canan Yıldırım

Başlangıçta baba vardı / At the beginning was the father
Elda Abrevaya

Zaman ve kurmaca – çerçeve ve süreç / Time and ƒiction – setting and process
Elisabeth Skale
Çeviren / Translated by Şeyda Öztürk

İngilizce özetler / Summaries

Etkinlik duyuruları / Activities