Bir Konuk Bir Kuram 11: René Roussillon ile Simgeleştirme

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
(Uluslararası Psikanaliz Birliği )
2016 YILI ETKİNLİKLERİ
BİR KONUK, BİR KURAM – 11

René Roussillon
Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında

18 Haziran 2016 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 11.00 Konferans
Simgeleştirme: Narsisistik sorunsallarda çelişki ve dönüşlülük arasında René Roussillon
Moderatör: Talat Parman
11.00-11.30 Kahve ikramı
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
René Roussillon Talat Parman
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Serpil Doğan Barış
Tartışanlar: René Roussillon, Zehra Karaburçak Ünsal
(Olgu sunumu oturumuna yalnızca ruh sağlığı alanında çalışanlar ve eğitim görenler katılabilir)

Bu yıl onbirincisini düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde ruhsallığın en önemli unsurlarından olan simgeleştirme üzerinde duracağız. Konuğumuz “Lyon 2-Lumiere” Üniversitesi klinik psikoloji ve psikopatoloji emekli profesörü olan René Roussillon Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve formatör analistidir. Ayrıca bu derneğe bağlı Lyon Enstitüsünün yöneticilerindendir ve 1992 de “Psikanalizde sınır durumlar ve çelişkiler” kitabıyla Fransa’nın önemli psikanaliz yazını ödülü “Maurice Bouvet ödülünü” almıştır.
Roussillon’a göre kimliksel-narsisistik sorunlarda dönüşlülük kusuru belirgindir; bu özneler kendilerini hissetmezler veya kötü hissederler, kendilerini göremezler veya iyi görmezler ve bu geçmişlerinde karşılaştıkları anne-babasal ve ailesel çevrenin “narsisistik ayna” işlevindeki bir güçlükle ilgilidir. Böylece hissetmedikleri veya görmediklerini hissettirmeye ve göstermeye başlarlar ve klinisyen onların “olumsuzlarının aynası” olmaya davet edilir. Bu da bir çelişkili (paradoxale) aktarıma neden olur ki klinisyen kendinde görmediği ve işitmediğini hissetmek, görmek, işitmek ve hastasına yansıtmak durumunda kalır. Dönüşlülük kusurunun söz konusu öznenin simgeleştirme yetilerini etkileyen bir dizi sonucu olur. Simgeleştirme, tasarımın basit bir tasarım olarak algılanmasını ve simgenin bir dönüşlü tasarım olmasını gerektirir.
René Roussilon konferansında önce narsisizm patolojilerinin melankolik çekirdeğinden ve narsisistik nesneyle karşılaşmadaki birincil hayal kırıklıklarından yola çıkacak ve sonra bunun sonuçlarının aktarım ve simgleştirme uğraşına ve tedavi sırasındaki öznel katılıma olan etkisini ele almaya çalışacaktır.

Etkinlik dili: Türkçedir. René Roussillon’un konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı, 2.Kat Galatasaray-İstanbul

Kayıt ücreti: 120 TL, İPD formasyonda aday 100 TL, Öğrenci-Asistan: 70 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da kayıt yaptırabilirler.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.2477505 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Psikopatolojiler Futbol Takımı Olsaydı

BORDERLINE

Fenerbahçe

fener-msn-resimleritek_ask_fenerbahce_by_meridiann-d5nhgcp

Sıkılanların birbirine “ne olacak bu Fener’in hali” demesi boşuna değil, çünkü her borderline gibi Fenerbahçe de bir yansıtma ve özdeşleşme nesnesidir. Herkesin Fenerbahçe ile kendine özgü bir imtihanı olmuştur bu hayatta. Bununla beraber, Fenerbahçe kişiyi bölmeye (splitting) zorlar: Ya seversiniz, “hasta Fenerli” olursunuz, ya nefret edersiniz. İdealizasyon ve devalüasyon arasında salınır Fenerbahçe’nin imajı, kimisi için Fenerbahçe Cumhuriyeti iken kimisi içinse şikecilerin başıdır. “Borderline” kavramı bir futbol takımı olsaydı Türkiye’de bu şüphesiz Fenerbahçe olurdu.            

NARSİSİZM

Galatasaray

829784e00b0bdea04b3ce22e5b361f8ef

Kendi lisesi, kendi lisesinden yetişmiş yöneticileri, kendi adası olan bir büyük kulüp takımı değil midir Galatasaray? Kendine sembol olarak aslanı seçmiş olmaları da boşuna olmasa gerek. Bununla beraber, işlevselleştiğinde veya bir şeyi kafaya koyup yaptığında unutulmaz olması açısından da Galatasaray’a en çok yakışan psikopatoloji narsisizmdir. Liderlerin, yöneticilerin, patronların ve birçok iddialı kişiliğin Galatasaray taraftarı olması boşuna olmasa gerek.

NEVROZ

Beşiktaş

BJK-Logorbi9hse40588637ed453af

Dışardan bakıldığında Beşiktaş bütünlüklü bir ego görüntüsü verir. Dürtü kontrolü, duygulanım regülasyonu, özdeşleşme dinamikleri gibi meselelerde bir problem yoktur gibi görünür. Ani çıkışlar yapmaz, centilmendir, tarihine ve geleneğine sahip çıkar. Ancak, onun serbest çağrışımlarını takip eden birisi ruhsallık içi bir sürü çatışmanın kapıya dayandığını fark eder. O ağırbaşlı görüntüsünün altında kazanlar kaynamaktadır. Bazen bir eylem, bazen bir dil sürçmesi şeklinde bu çatışmalar göz önüne çıkar: İyi müdahaleler yapılırsa Beşiktaş’ın ruhsal aygıtı yeniden işlemeye başlar, ancak bazen çatışmalar yapısallaşıp konversiyon halini alabilir, o zaman psikanalitik bir müdahale şarttır. Beşiktaş, nevrotik bir yapıdır denebilir.

Narsisizm Kuramına Giriş

NARSİSİZM

Kuram, Klinik, Psikoterapi

HAKAN KIZILTAN

Klinik Psikolog-Psikoterapist

Psikanalitik kuramın en değerli ve en yaratıcı kavramlarından biri olan narsisizm günümüzde ruhsal sağlığı ve tüm psikopatoloji yelpazesini, insan doğasını ve davranışlarını, kültürel hayatı ve toplumsal hareketleri anlamada sıkça başvurulan temel bir kavram haline gelmiştir.
Üç hafta sürecek bu seminer dizisinde, sırasıyla, narsisizmin kuramsal altyapısı, içerdiği psikopatolojiler ve özgül psikopatolojisi “Narsisistik Kişilik Bozukluğu”nun (NKB) psikanalitik tedavisi ele alınacaktır.

Eğitim Tarihleri:

3-10-17 Nisan 2015

Her cuma (19.00-21.00)
1.HAFTA

NARSİSİZM KURAMINA GİRİŞ

2.HAFTA

NARSİSİZM VE PSİKOPATOLOJİSİ

3.HAFTA

NARSİSİZMİN PSİKANALİTİK TEDAVİSİ

Adres:

Halaskargazi Cad.Pekin Apt. No:27/8 Harbiye-İstanbul. İletişim: 0212 241 55 93, info@catidanismanlik.com

http://www.catidanismanlik.com

Eğitime katılım ile ilgili http://www.catidanismanlik.com sitesinden Başvuru Formunu doldurabilirsiniz.