2. Psikanaliz Yayıncılığı Günü

Psikanalizin ülkemizde yirmi yıldır kurumsallaşmasına paralel şekilde, psikanaliz yayıncılığı da özgün yapıtlar, çeviriler, derlemeler, süreli yayınlar olarak gerçekleşiyor. Psikanalizin her yeni kültürle karşılaşmasında ortaya çıkan ve bu karşılaşmanın tekil doğasının özelliklerinin gerektirdiği süreçte psikanaliz metinleri çevriliyor, yazılıyor, okunuyor ve her yeni yazma/okumada yeniden üretiliyor. İlki, iki yıl önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Psikanaliz Yayıncılığı Günü’nün ikincisi bu kez İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bağlam, Metis ve Encore yayınevlerinin ev sahipliğinde ve ülkemizin iki psikanaliz derneğinin (İstanbul Psikanaliz Derneği ve Psike İstanbul) destekleriyle 11 Mart 2017 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleştiriliyor. Gelenekselleşmesini hedeflediğimiz bu etkinlikte yeni kitapların tanıtımları yapılacak, psikanaliz çevirilerindeki sorunlar, arayışlar ve çözümler tartışılacak; psikanaliz dergiciliğinde süreklilik olgusu ele alınacak. Psikanalizi okuyan, düşünen, yazan ve yaşayan herkes davetlimizdir.

PROGRAM

09.30 – 11.00 Konferans: Yeni Bir Sayfa Açan Düşler, Jean-Michel Quinodoz Tartışmacı: Nilüfer Erdem
11.00 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 13.00 Söyleşi: Freud’u Okumak Türkçede Jean-Michel Quinodoz – Talat Parman
13.00 – 14.30 Öğle Arası
14.30 – 15.30 Panel: Psikanaliz Dergiciliğinde Süreklilik, Ayça Gürdal Küey, Yavuz Erten, Melis Tanık
15.30 – 16.00 Söyleşi: Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat Özden Terbaş, Zehra Karaburçak
16.00 – 16.30 Kahve Arası
16.30 – 18.00 Panel: Psikanaliz Çevirilerinde Sorunlar, Arayışlar ve Çözümler, Işıl Ertüzün, Ali Algın Köşkdere, Pınar Padar, Banu Büyükkal

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

JeanMichel Quinodoz’nun konuşmaları sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.

Okul ve Psikanaliz 10

Özel Amerikan Robert Lisesi’nin 10 yıldır İstanbul Psikanaliz Derneği ile ortaklaşa düzenlediği Okul ve Psikanaliz Sempozyumu bu yıl ” #Mahremiyet: Sosyal Medya, Cinsellik, Kimseye Söyleyemediklerimiz” başlığı taşıyor.

Yer: Özel Amerikan Robert Lisesi Tiyatro Salonu
Tarih: 25 Şubat 2017, Cumartesi
Kayıt ücreti: 120 TL (Üniversite öğrencisi: 60 TL)

Programı ve  kayıtla ilgili detaylı bilgileri içeren Word dosyasını indirmek için tıklayın.

Perdeden Divana: Sinema ve Psikanaliz Sempozyumu 10

İstanbul Psikanaliz Derneği

(Uluslararası Psikanaliz Birliği)

2016 Yılı Etkinlikleri

PERDEDEN DİVANA: SİNEMA VE PSİKANALİZ SEMPOZYUMU 10

İktidar ve Sapkınlık

Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit Avrupa Pasajı 2. kat Galatasaray-İstanbul

Kayıt ücreti: 100 TL, İPD aday 80 TL, öğrenci ve asistan 40 TL

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler. Kayıt ücretine etkinliğe katılım, kokteyl ve kahve ikramları dâhildir.

Program

9 Aralık Cuma
17:30 Açılış Kokteyli
18:30-20:15 Film Gösterimi
Köpek Dişi
(Dogtooth)
Yönetmen: Yorgos Lantimos (2009)

10 Aralık Cumartesi
9:45 Açılış Konuşmaları
10:00-11:30 Film Gösterimi
Şiddet Güzeli
(Miss Violence)
Yönetmen: Alexandros Avranas (2013)
11:30-12:00 Kahve Arası
12:00-13:30 Konferans
Dimitris Jackson ‘Sapkınlık; Hakikatin Tahrifi’
(Perversion; The Distortion of Truth)
Moderatör: Ferhan Özenen
13:30-14:30 Öğle Arası
14:30-16.00 Panel
Tevfika İkiz ‘Otorite Özerkliğe Değil de Sapkınlığa Hizmet Ederse’
Ali Ergur ‘İktidarın Direnci ve Kırılganlığı’
Moderatör: Berrin Göksu
16.00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Sunum ve Salon ile Tartışma
Kerem Akça ‘Yunan Yeni Dalgası’nda Sapkınlık, İktidar ve Yabancılaşma’
Moderatör: Hatice Nihal Aslan

Dimitris Jackson, Hellenic Psycho-Analytical Society üyesi formatör psikanalist

Tevfika İkiz, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi formatör psikanalist

Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümü öğretim üyesi

Kerem Akça, Sinema yazarı

Dimitris Jackson’ın İngilizce yapacağı konferansta artzamanlı çeviri yapılacaktır.

İstanbul Psikanaliz Derneği Tel/Faks: 0212 247 7505

E-posta: istanbulpsikanaliz@yahoo.com

Web: http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Bireysel ve Toplumsal Travma – Joseph Triest

Tarih: 15 Ekim 2016 Cumartesi
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
Etkinlik dili: Türkçedir. Konuşmalarda ardıl çeviri yapılacaktır.
Etkinlik ücretsizdir.

Program

10:15-10:30 Açılış
10:30- 11:30 Konferans
Travma: kişisel ve kolektif boyutları
“(bilinçdışı) bir kabus gerçeğe dönüştüğünde”
Joseph Triest
11:30-11:45 Ara
11:45-12:30 Tartışma
Tartışmacı: Ferhan Özenen
12:30-13:30 Öğle arası
13:30-15:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Çatışma ortamında terapötik çalışma”
Olgu sunan: İlham Yılmaz
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Pınar Padar
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-17:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Sevdiğiniz kadar sevilirsiniz”
Olgu sunan: Zümrüt Bulamur Ayadi
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Evrem Tilki
17:00-17:15 Kapanış

Art arda gelen acı verici yaşantıların, artık süregenleşen şiddetin, dehşet uyandırıcı tanıklıkların içinden geçiyoruz. Böyle zamanlarda çözülmeye, bulaşmaya, tutulmaya karşı birlikte olmanın, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın birçok anlamda iyi’leştirici olduğunun farkındayız. İşte bireysel ve toplumsal travmalar üzerine çalışan Joseph Triest’le bu hassasiyetleri de gözeterek gerçekleştireceğimiz etkinlikte, katastrofik bilinçdışı bir fantazi “gerçeğe dönüştüğünde” ve “iç dünya” ile dış gerçekliği ayıran zar aniden çöktüğünde meydana gelen (gerçek) travmayı psikanalizin bakış açısıyla ele alacak ve tartışacağız.

Etkinliğimizde bireysel ve toplumsal travma arasındaki bağları ve etkileşimleri çok odaklı bir bakış açısıyla ele alacak olan Triest’in travmatik durumlar ve psikanalitik sorunsallaştırılması üzerine kuramsal sunumunun ardından birey ve topluluk düzeyinde travmatik zamanlarda neler yaşandığının, işleyen ruhsal süreç, çatışma ve dinamiklerin çalışılacağı iki vaka sunumu gerçekleştirilecektir.

* PhD; Klinik Psikolog ve Süpervizör, İsrail Psikanaliz Kurumu’nda (IPS) Formatör Analist. İsrail Psikanaliz Derneği Başkanı. Tel-Aviv Üniversitesi’nde okutman. Örgütsel Danışma ve Gelişim:Psikanalitik-Sistemik Yaklaşım Bölümü’nde eş-direktör.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

Psikanalizle Tanışma Seminerleri (İstanbul Psikanaliz Derneği)

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşünerek iki bölümden oluşan bir seminer dizisi hazırladık. İlkini Kasım 2016’da, ikinci bölümünü ise Mart 2017’de başlatacağımız bu seminerler dizisinin programını aşağıda göreceksiniz.

Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’ün ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır.

İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı çok önemli kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri büyük katkılar ele alınacaktır. Bu bölümdeki hedef, Freud’den günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir.

Başta psikiyatri asistanları, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunları olmak üzere, psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Özellikle ikinci bölümün anlaşılabilmesi için birinci bölüme katılmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır.

Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır.

Katılım ücreti birinci bölüm için 400 Lira, ikinci bölüm için 200 Lira olup toplam 600 Lira’dir. Ücretler her bölümün ilk seminerinde olmak üzere 2 taksitte alınacaktır (Kasım-Mart).

Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği Büyükdere cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8, Daire: 15 Mecidiyeköy-İstanbul
Kayıtlar 20 Eylül 2016 tarihinde başlayacaktır.
Başvuru için 20 Eylül 2016 tarihinden itibaren zehraunsal@hotmail.com ve ferhanozenen@yahoo.com adresine mesleki durumunuzu belirten ve kendinizi tanıtan bir e-posta göndermeniz yeterlidir.
En kısa süre içerisinde size cevap verilecektir.

PROGRAM
1. BÖLÜM
2 Kasım 2016 : Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi
Konuşmacı: Vehbi Keser Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal
9 Kasım 2016 : Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)
Konuşmacı: Vehbi Keser Tartışmacı: Ferhan Özenen
16 Kasım 2016 : Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)
Konuşmacı: Berrin Göksu Tartışmacı: Suzi Mitrani Mizrahi
23 Kasım 2016 : Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği
Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü
30 Kasım 2016 : Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler
Konuşmacı: Ferhan Özenen Tartışmacı: Zeynep Özlem Tuncay
7 Aralık 2016: Aktarım-Karşı Aktarım
Konuşmacı: Nesrin Koçal Tartışmacı: Pınar Padar
14 Aralık 2016: Freud ve Kültür
Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: Nesrin Koçal
21 Aralık 2016: Çocuk Psikanalizi ve Fobiler-Küçük Hans Olgusu I
Konuşmacılar: Ayşegül Salgın, Zehra Karaburçak Ünsal, Didem Aksüt Dönmez
28 Aralık 2016: Küçük Hans Olgusu II
Konuşmacılar: Zehra Karaburçak Ünsal, Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın
4 Ocak 2017: Küçük Hans Olgusu III
Konuşmacılar: Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın, Zehra karaburçak Ünsal
11 Ocak 2017 : Histeri ve Dora Olgusu I
Konuşmacılar : Vehbi Keser, Zeynep Özlem Tuncay, Ferhan Özenen
18 Ocak 2017 : Dora Olgusu II
Konuşmacılar : Zeynep Özlem Tuncay, Ferhan Özenen, Vehbi Keser
25 Ocak 2017 : Dora Olgusu III
Konuşmacılar: Ferhan Özenen, Zeynep Özlem Tuncay, Vehbi Keser

(Her iki olgu öyküsünün tüm konuşmacıları oturumlarda tartışmacı olarak bulunacaklardır)

2. BÖLÜM
1 Mart 2017 : Psikanalizde İngiliz Ekolü, Nesne İlişkileri Kuramı
Konuşmacı: Ayşe Kurtul Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü
8 Mart 2017 : Fransız Psikosomatik Ekolü
Konuşmacı : Tevfika İkiz Tunaboylu Tartışmacı: Peykan Gökalp
15 Mart 2017 : Donald Winnicott ve Kuramı
Konuşmacı Elda Abrevaya Tartışmacı : Ferhan Özenen
22 Mart 2017 : Jacques Lacan ve Kuramı
Konuşmacı: Talat Parman Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey
29 Mart 2017 : Alfred Bion ve Kuramı
Konuşmacı : Levent Kayaalp Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

İstanbul Psikanaliz Derneği
web: www.istanbulpsikanalizdernegi.com
e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com
Tel/faks: (0212) 247 75 05