Psike İstanbul 2017-2018 Psikanalize Giriş Seminerleri

Psike İstabul tarafından bu sene onuncusu düzenlenen “Psikanalize Giriş Seminerleri”
iki ayrı seviyede yapılmaktadır: “Psikanalize Başlarken” ve “İkinci Adım: Vaka Çalışmaları”.

Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına giriş ve sonraki bazı kuramcıların katkılarıyla tanışma niteliğindeki Psikanalize Başlarken seminerleri için bu yıl Pazartesi ve Çarşamba Grupları olmak üzere iki grup açılmaktadır. Gruplarda sunulan program aynıdır. Katılımcılar yalnızca birine kaydolabilir ve hangi gruba kaydolduysa sadece o grubun gününde olan seminerlere gelebilir.

Gruplar arasında geçiş yoktur.

Duyuru metninin tamamı; program, yer ve kayıt bilgileri için tıklayın!

∼ PSİKANALİZE BAŞLARKEN ∼
Seminerlerin bu bölümü temel psikanaliz metinlerini çalışmayı arzu eden
veya kişisel/kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının
pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Psikanaliz kuramı, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatoloji C. Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri, N. McWilliams’ın Psikanalitik Tanı, A. Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları, R. Perron’un Psikanaliz Nedir? ve V. D. Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded kitapları çerçevesinde anlatılacaktır.

Psikanalize Başlarken seminerleri Ekim 2017 – Haziran 2018 tarihleri arasında
Pazartesi Grubu için 15 günde bir Pazartesi günleri saat 20.00-22.00 arası,
Çarşamba Grubu için 15 günde bir Çarşamba günleri saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır.

∼ İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI ∼
Önceki yıllarda Psikanalize Başlarken seminerlerine katılmış olan ve
ilerlemek isteyen profesyonellerin vaka sunarak aktif katılımlarının beklendiği bu çalışmaya alanda aktif olarak vaka gören psikiyatri asistanları veya uzmanları, klinik psikologlar, psikologlar, psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve psikolojik danışmanlar katılabilir.

Klinik deneyimin paylaşılmasını ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan programda vaka sunumlarını katılımcılar üstlenmekte, sunulan vaka bir psikanalist rehberliğinde işlenmektedir.

Vaka Çalışmaları Ekim 2017 – Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 günde bir Perşembe günleri saat 20.00-22.30 arası yapılacaktır.

 

Psike İstanbul Psikanalize Giriş Seminerleri (2015-2016)

Psike İstanbul Derneği tarafından “Psikanalize Giriş Seminerleri” adı altında bu sene yedincisi düzenlenecek olan seminerler iki ayrı seviyede yapılmaktadır.

1. Seviye: Psikanalize Başlarken

Temel psikanaliz metinleri aracılığıyla Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı, psikanalitikkavramların klinikle buluşması, kuramın ve uygulama alanının çok yönlülüğü ve çeşitliliği teorik seminerler ve vaka örnekleri ile incelenmektedir. Seminerlerin bu bölümü temel psikanalizmetinlerini çalışmayı arzu eden ve aynı zamanda, kendi kişisel ya da kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

Psikanalitik kuram, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatoloji C. Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri, N. McWilliams’ın Psikanalitik TanıA. Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları R. Perron’un Psikanaliz Nedir? ve ve V. Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded kitapları çerçevesinde anlatılacaktır. Ayrıca nöropsikanalizi konu alan bir seminerin eklenmesi planlanmıştır.

Seminerler Ekim 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında 15 günde bir, Pazartesi saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

2. Seviye: Vaka Çalışmaları

Önceki yıllarda Psikanalize Giriş Seminerlerine katılmış ve ilerlemek isteyen katılımcıların vaka sunarak aktif katılımlarının beklendiği çalışmaya psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.

Klinik deneyimin paylaşılması ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan program vaka çalışmalarından oluşmaktadır.

Okumalarını ilerletmek isteyen katılımcılara önerilen kaynak kitaplar:

Sigmund Freud – Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, Rüyaların Yorumu, Psikopatoloji, Metapsikoloji ve diğer kitapları;

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam);

Melanie Klein – Haset ve Şükran (Metis), Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat);

C. Brenner – Psikanalizin Temel Kavramlar (Hekimler YB);

N. McWilliams – Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.);

Roger Perron – Neden Psikanaliz? (İthaki)

Vamık Volkan – Psychoanalytic Technique Expanded (OA Yayınları).

Adres: Psike İstanbul Merkezi Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 13/12 Kat: 4  Valikonağı – Şişli -İstanbul

http://www.psikeistanbul.org

Duyuru metninin tamamını ve kayıt formunu indirmek için tıklayın.