Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat

Yazar: Özden Terbaş

Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları – Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı Şimdi ve Burada Dizisi

Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat’ta Özden Terbaş psikanalizin hem klinik yönüne hem de sanatla olan etkileşimine odaklanıyor. Eserin “Klinik” kısmında Freud’un rüyalardan bilinçdışı fanteziye ve ruhsal gerçekliğe evrilen kuramlaştırma süreci ortaya konuyor; rüyaların ve bilinçdışı fantezilerin işlevleri üzerinde duruluyor; aktarım ve karşı aktarım kavramları çağdaş görüşler eşliğinde tartışılıyor. Bu kısımda yas ve melankoli üzerine ayrıntılı bir tartışmaya yer verilmesinin yanı sıra, Kleincı kuramın temel tezleri de tanıtılıyor. “Sanat” kısmında ise, sanat eserine yapı kazandırabilecek temel motifler vurgulanıyor, bir sanat eserinin psikanalitik açıdan yorumlanabilmesine yönelik temel yaklaşımlara değinilerek nesnel ve öznel okumanın birleştirilebilmesinin önemi üzerinde duruluyor; örnek olarak Franz Kafka’nın Dava’sı ve Jerzy Kosinski’nin Boyalı Kuş adlı romanı inceleniyor. Bu kısımda ayrıca David Cronenberg’in Ölü İkizler, Michael Haneke’nin Piyanist, Ingmar Bergman’ın Güz Sonatıve Kim Ki-duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar adlı filmi psikanalitik açıdan yorumlanıyor.

Psikanalizde yorumun diyalektik olarak birbirini tamamlayan ikili bir işlevi olduğu düşünülebilir; ilki, hastanın bilinçdışının kılık değiştirmiş unsurlarını, gizli kalmış yanlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen yontma işlevi, ikincisi ise birbirinden bölünüp ayrı tutulan tarafların birleştirilme ve bütünleştirilme işlevi. İlk işlev bir heykelin yontulmasına, ikinci işlev ise bir resme renkler eklenmesine benzetilebilir. Duyguların değişik tonlarının keşfedildiği ve işlendiği göz önüne alındığında psikanalizin bir sanat çalışmasını andırdığı söylenebilir. Analizanın çağrışımlarıyla, analistin yorumlarıyla (aslında esas olarak analizanın kendi yorumlarıyla) ilerleyen analiz süreci söze dayanan, sözlerin iletildiği, yoğrulduğu ve dönüştürüldüğü bir süreçtir. Bu anlamda analizan ve analist tarafından yaratılan alan, seansın kendisi bir sanat eseridir; bir şiirdir psikanaliz! Şair şiirini oluştururken, onu ilmek ilmek dokuyup yüreğinde yoğururken, şiir de şairi yazar; onu dönüştürür, yaratır. Bu durum analist-analizan ilişkisi için de geçerlidir. Analizanın (analiz edilenin) iç yolculuğunda, analist (analiz eden) de sarsılır, işlenir, dönüşür ve adeta baştan yaratılır.

Beyazperdeden Yansımalar IV

Beyazperdeden Yansımalar Kim Ki Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar adlı filmiyle devam ediyor…

Bu filminde Kim Ki Duk insanın yaşam döngüsünü farklı mevsimsel geçişler üzerinden anlatır. Mevsimler arasındaki on-yirmi yıllık geçişler insanın zamanının doğrusal yönüne işaret ederken, yeniden İlkbahar’a dönülmesiyle zamanın döngüsel tarafı resmedilir. Zamanın doğrusal ve döngüsel yanı bir arada tasarlandığında üç boyutlu bir sarmal ile karşılaşırız. Sarmal yapısıyla zaman, insanın ruhsallığındaki ileriye ve geriye yönelik bir hareketliliği görmemize imkân verdiği gibi, geriye dönük bir hareketlilikte geçmiş bir travmanın keşfedilmesini ve sonradan anlamlandırılmasını da–yeniden bir ileriye doğru hareketlilik içinde– sağlayabilir.

Bu çalışmada filmin kahramanının içinden geçtiği yaşam döngüleri mevsimsel bölümler doğrultusunda ele alınacak, karşılaşılan travma olgusu, şiddet teması ve  kahramanın büyüme-olgunlaşma serüveni psikanalitik bir yolculukla koşutluk bağlamında tartışılacaktır.

Etkinlikte görüşmek dileğiyle…

Özden Terbaş

PROGRAM

20.00-21.45 İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar filminin gösterimi

21.45-22.00 Kahve molası

22.00-23.00 Tartışma: Zamanın Sarmalında: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış…ve İlkbahar Üzerine

Tartışmacı: Özden Terbaş-Psikanalist-Psikiyatr

Etkinlik Tarihi: 2 Ekim 2015, saat 20.00-23.00

Etkinlik Yeri: Teşvikiye Mah. Nişantaşı Ihlamuryolu Sok. Marmara Apt. No: 71/2 Nişantaşı-Topağacı /İstanbul

Not: Yer sayısı kısıtlı olduğu için kayıt yaptırılması gereklidir.

Kayıt ve bilgi için tel: 05336623767

https://www.facebook.com/sinemavepsikanaliz

Beyazperdeden Yansımalar III

Dünya sinemasından değişik örnekleri psikanalitik açıdan incelediğimiz Beyazperdeden Yansımalar etkinliği Güney Koreli yönetmen Kim Ki-Duk’un Yay adlı filmiyle devam ediyor. Pek çok filme imza atan ve kendine özgü hikâyeler yaratabilme yeteneği olan Kim Ki-Duk bu kez bir teknede yaşayan on altı yaşındaki bir genç kızla altmış yaşındaki bir adamın ilişkisine odaklanıyor. Bir gün tekneye genç bir erkeğin gelmesi ve genç kıza âşık olmasıyla birlikte bir sarsıntı yaşanacak, fırtınalı bir atmosferin egemen olması kaçınılmaz olacaktır…

Tarih: 5 Haziran 2015, saat 20.00-22.45

Yer: Teşvikiye Mah. Nişantaşı Ihlamuryolu Sok. No: 71/2 Nişantaşı-Topağacı/İstanbul

PROGRAM

20.00-21.30: Yay filminin gösterimi

21.30-21.45: Kahve molası

21.45-22.45: Tartışma

Not: Yer sayısı kısıtlıdır ve kayıt yaptırılması gereklidir.

Kayıt ve bilgi için: 05336623767

https://www.facebook.com/sinemavepsikanaliz

Sinema Akşamları 7 – Anayurt Oteli

anayurt_icsayfa

29 Nisan 2015 Çarşamba, Saat 20.00

Film Gösterimi: Anayurt Oteli (1987)
Yönetmen: Ömer Kavur

Tartışma: Özden Terbaş ve Macit Koper
ETKİNLİK YERİ: Moda Sahnesi
Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi (Bahariye Caddesi),
Halil Etham Sokak No: 34/27 Kadıköy 34710 İstanbul
Gişe -Telefon: (0 216) 330 58 00

KATILIM: Etkinlik herkese açık ve ücretlidir.
KATILIM ÜCRETİ: 35 TL (Öğrenciler için 25 TL).

Etkinlik biletleri Moda Sahnesi gişesinde satılmaktadır. Yer sayısı kısıtlı olduğundan yer ayırtma yapılmayacaktır. Biletler telefonla kredi kartı üzerinden ya da gişeden alınabilir.

Yeni Kitap: Sinema ve Psikanaliz 2 – Kayıp ve Zaman

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı’nın 12. kitabı “Sinema ve Psikanaliz -2. Kayıp ve Zaman” çıktı. Psikanalist Özden Terbaş’ın derlediği bu kitap kayıp nesnenin, öznedeki kaybın/eksikliğin ve zamanın izini sürerek sinemada hangi renklerle, seslerle ve sessizlikle temsil edildiğine odaklanıyor. Derlemenin giriş bölümünde öznenin doğumundan ölümüne dek yas sürecini tetikleyen farklı kayıp deneyimlerine değiniliyor:

“Başlangıçta kayıp vardır! İnsan yavrusu yaşama gözlerini açtığında rahim içi yaşamın sağladığı huzurlu ve rahat ortamı kaybeder; yaşama ağlayarak tutunur. Anne memesinden kesilmeyle devam eder kayıplarla dolu yolculuğumuz; son nefesimizi verene dek! Yaşadığımız her bir kayıp bizi kaçınılmaz bir şekilde yas sürecine sürükler; kayıp karşısındaki kırılganlığımızı ve çaresizliğimizi gözler önüne serer ve ölümsüz birer varlık olduğumuza dair bilinçdışı fantezimiz darbe alır…”

Derlemede daha sonra zamanın anlamı, zaman algısının kökeni, zamanın geçişi ve yaşam deneyimi arasındaki ilişki üzerinde duruluyor. Bu bölümde ayrıca psikanalizin zaman muammasını aydınlatmaya yönelik temel paradigmaları ve katkıları ile psikanalitik tedavi sürecinde zamanın nasıl temsil edildiği gözden geçiriliyor; psikanalizin, zamanın algılanmasına ilişkin derinlik yaratan bir deneyim olduğu vurgulanıyor:

“…Seansın başında devrede olan, analizanı düşlemsel bir dünyaya sunan annesel zamanın tersine, seans sonunda varlığı hissedilen babasal zaman, onu iç gerçekliğinden, düşlemsel dünyasından ayırır ve yeniden dış gerçekliğe davet eder. Bu deneyim sonradan anlamlandırmayla yerini bulacak, işlenecek ve derinlik sağlayacaktır. Seansın zamanının sona ermesi gibi, insanın kendi zamanının da bir sonu vardır; yani o bir ölümlüdür, eksiktir, iğdiş edilmiştir. Zaman içinde varlık olma, ölüme doğru bir varlık olmabilincinin gelişmesini sağlar. Zamana ilişkin bütün bu deneyim süreci ruhsallıkta zamanın dördüncü boyut olarak temsilinin oluşabilmesinin yolunu açacaktır…”

Derlemede film tartışmaları bölümü bir psikanalitik komedi filmiyle açılıyor: Jan Švankmajer’in Hayatta Kalmak (Kuram ve Uygulama) filmini Andrea Sabbadini’nin yorumuyla sunuyoruz. Kayıp temasına yer verdiğimiz ilk bölümde Stephen Hopkins’in Peter Sellers’in Yaşamı ve Ölümü, Tim Burton’un Büyük Balık, Ingmar Bergman’ın Yaban Çilekleri, Özcan Alper’in Sonbahar, Ouine Lecomte’un Yepyeni Bir Hayat ve Michael Radford’un 1984 filmleri psikanalitik açıdan tartışılıyor. İkinci bölümde ise Alain Resnais’nın Hiroşima Sevgilim, Peter Howitt’in Rastlantının Böylesi, Mike Leigh’in Ömrümüzden Bir Sene, Victor Erice’in Yaşam Hattı, Anne Fontaine’nin Yasak Aşk, Theo Angelopoulos’un Sonsuzluk ve Bir Gün, Steven Speilberg’in Yapay Zekâ, Harold Ramis’in Bugün Aslında Dündü, Spike Jonze’nin Aşk, Peter Weir’ın Truman Show ve Marc Forster’ın Lütfen Beni Öldürme filmleri zaman teması bağlamında ele alınıp yorumlanıyor.

Bölümlerin Yazarları

ANDREA SABBADİNİ  YAVUZ ERTEN  YEŞİM KORKUT  ÖZDEN TERBAŞ  BERRAK CİĞEROĞLU  NİLÜFER GÜNGÖRMÜŞ ERDEM  SİBEL MERCAN  İREM ANLI  NAYLA DE COSTER  MERAL ERTEN  MELİS TANIK SİVRİ