Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat

Yazar: Özden Terbaş

Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları – Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı Şimdi ve Burada Dizisi

Rüyalardan Gerçekliğe Psikanaliz ve Sanat’ta Özden Terbaş psikanalizin hem klinik yönüne hem de sanatla olan etkileşimine odaklanıyor. Eserin “Klinik” kısmında Freud’un rüyalardan bilinçdışı fanteziye ve ruhsal gerçekliğe evrilen kuramlaştırma süreci ortaya konuyor; rüyaların ve bilinçdışı fantezilerin işlevleri üzerinde duruluyor; aktarım ve karşı aktarım kavramları çağdaş görüşler eşliğinde tartışılıyor. Bu kısımda yas ve melankoli üzerine ayrıntılı bir tartışmaya yer verilmesinin yanı sıra, Kleincı kuramın temel tezleri de tanıtılıyor. “Sanat” kısmında ise, sanat eserine yapı kazandırabilecek temel motifler vurgulanıyor, bir sanat eserinin psikanalitik açıdan yorumlanabilmesine yönelik temel yaklaşımlara değinilerek nesnel ve öznel okumanın birleştirilebilmesinin önemi üzerinde duruluyor; örnek olarak Franz Kafka’nın Dava’sı ve Jerzy Kosinski’nin Boyalı Kuş adlı romanı inceleniyor. Bu kısımda ayrıca David Cronenberg’in Ölü İkizler, Michael Haneke’nin Piyanist, Ingmar Bergman’ın Güz Sonatıve Kim Ki-duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar adlı filmi psikanalitik açıdan yorumlanıyor.

Psikanalizde yorumun diyalektik olarak birbirini tamamlayan ikili bir işlevi olduğu düşünülebilir; ilki, hastanın bilinçdışının kılık değiştirmiş unsurlarını, gizli kalmış yanlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen yontma işlevi, ikincisi ise birbirinden bölünüp ayrı tutulan tarafların birleştirilme ve bütünleştirilme işlevi. İlk işlev bir heykelin yontulmasına, ikinci işlev ise bir resme renkler eklenmesine benzetilebilir. Duyguların değişik tonlarının keşfedildiği ve işlendiği göz önüne alındığında psikanalizin bir sanat çalışmasını andırdığı söylenebilir. Analizanın çağrışımlarıyla, analistin yorumlarıyla (aslında esas olarak analizanın kendi yorumlarıyla) ilerleyen analiz süreci söze dayanan, sözlerin iletildiği, yoğrulduğu ve dönüştürüldüğü bir süreçtir. Bu anlamda analizan ve analist tarafından yaratılan alan, seansın kendisi bir sanat eseridir; bir şiirdir psikanaliz! Şair şiirini oluştururken, onu ilmek ilmek dokuyup yüreğinde yoğururken, şiir de şairi yazar; onu dönüştürür, yaratır. Bu durum analist-analizan ilişkisi için de geçerlidir. Analizanın (analiz edilenin) iç yolculuğunda, analist (analiz eden) de sarsılır, işlenir, dönüşür ve adeta baştan yaratılır.

Psikanalitik Bakış Açısından Çiftleri Anlamak ve Onlarla Çalışmak

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Psikanalitik Bakış Açısından Çiftleri Anlamak ve Onlarla Çalışmak
Psikiyatrist, Psikanalist, Dr. Kaspars Tuters

Tarih: 26 Haziran 2015, Cuma
Saat: 10:00 -14:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E4 – 305

Sunum dili İngilizcedir ve çeviri yapılmayacaktır.

Bu çalıştayda erken dönem çocukluk ilişkilerinin yetişkin dönemdeki yakın ilişkilere etkisi incelenecektir. Özellikle, çözümlenmemiş içsel dinamiklerin bu ilişkilerde kendilerini tekrarlamalarına yer verilecektir. Ayrıca, ilişkilerde çok sıklıkla tekrarlanan yansıtma ve yansıtmalı özdeşim dinamikleri vaka örneği üzerinden tartışılacaktır.

Dr. Kaspars Tuters
Toronto Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü öğretim üyesidir. Psikanaliz eğitimini İngiliz Psikanaliz Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Toronto Psikanaliz Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup, 40 yılı aşkın bir süredir alanda çalışmalarına devam etmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar (Psikolog, Psikiyatr, Psikolojik danışman, klinik sosyal hizmet uzmanı, Psikiyatri hemşiresi) ve bu alanlarda okumakta olan öğrenciler.

ÜCRET:

Uzmanlar: 50 TL
Öğrenciler: 20 TL
İst. Bilgi Üniv. Klinik Psikoloji YL Prog. Öğrenci, öğretim elemanları ve mezunlarından ücret alınmayacaktır

BAŞVURU:

Eğitim başvuruları Gizem Köksal’a (eğitim asistanı) yapılmalıdır.

e- posta: gzmkoksal@gmail.com<mailto:gzmkoksal@gmail.com>

* Kayıtlar başvuru sırasına göre kabul edilmektedir. Katılımcı sayısı sınırlıdır.

** Kayıt sürecinde öncelikle Gizem Köksal’a isim, meslek/eğitim durumu, hangi kayıt kategorisinden başvurulduğu bilgilerini içeren bir e-posta gönderilerek kontenjan durumu kontrol edilmeli ve ön kayıt yaptırılmalıdır; ön kayıt teyidi alındıktan sonra bir hafta içinde ödeme tamamlanmalı ve ödeme dekontu Gizem Köksal’a e-posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Kesin kayıt için teyit mesajı alınmadığı sürece kayıt işleminiz tamamlanmış olmayacaktır.

Bu sürece uyulmadığı takdirde yaşanacak problemler katılımcıların sorumluluğundadır.

ÖDEME BİLGİLERİ:

Ödemelerin yapılacağı banka hesap ve IBAN bilgileri aşağıdadır:

Hesap No : 403 / 6201302 İstanbul Bilgi Üniversitesi

IBAN : TR20 0006 2000 4030 0006 2013 02

Ödeme yapılırken açıklama kısmında “AK 82 801” kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.