İstanbul Psikanaliz Derneği 2016 Etkinlik Takvimi

Müzik ve Psikanaliz 7
9 Ekim 2016
“Kayıp Şarkılar”

***

Bireysel ve Toplumsal Travmalar
15 Ekim 2016
Joseph Triest

***

7. Kıbrıs Psikanaliz Günleri
22-23 Ekim 2016
“Psikanalitik Süreç: Düşten Düşleme”

***

XVIII. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları
11-12 Kasım 2016
“Psikanaliz ve Yazı”

***

8.Bursa Psikanaliz Günleri
26-27 Kasım 2016
“Aşk”

***

Perdeden Divana: Sinema ve Psikanaliz Sempozyumu 10
9-10 Aralık 2016
“İktidar ve Sapkınlık”

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

www.istanbulpsikanaliz.com

e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com   

tel/faks: 0212-2477505 

Fethi Benslama – “Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

BİR KONUK, BİR KURAM – 10

Fethi Benslama
“Günümüzde İslam’da Özne Sorunu”

20 Haziran 2015 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 13.00 Fethi Benslama’nın konferansı ve Konferans üzerine tartışma
Öğleden sonra: 14.30- 16.00 Fethi Benslama’nın katılımıyla yapılacak
olgu sunumu ve tartışması

Bu yıl onucusunu düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde bu kez günümüz politik sorunlarını psikanalizden yola çıkarak yorumlayan bir psikanalisti ağırlayacağız.
Tunus asıllı Fransız psikanalist Fethi Benslama, Paris Diderot Üniversitesi Psikanalitik İncelemeler Formasyon ve Araştırma Birimi (UFR d’Etudes psychanalytiques) ve Paris Uygarlıklar Enstitüsünün (Institut des Humanités da Paris) müdürüdür. Fethi Benslama göçmenlik, sürgünlük, ergenlik ve din konularıyla ilgilenmekte ve özellikle günümüzde giderek ağırlık kazanan köktenci eğilimler üzerinde çalışmaktadır. 1990-2003 yılları arasında yayınlanan kültürler ve disiplinler arası “Cahiers Intersignes” dergisini yönetmiştir. Benslama’nın Salman Rushdie’yi savunan Allak bullak eden Kurgu (Une Fiction Troublante-1989) ve Tunus halkının demokratik başkaldırısını destekleyen Aniden Devrim! Tunus’tan Arap Dünyasına (Soudain la Révolution! De la Tunisie au Monde Arabe-2011) kitapları hayli ilgi görmüştür. Ancak onun en önemli yapıtı 2002’de yayınladığı ve Türkçeye İslam’ın Psikanalizi (İletişim yay. 2005) başlığıyla çevrilen  “Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam”dır. Fethi Benslama bu konferansında son kitabının da (İslam’da Öznellikler Savaşı La Guerre des Subjectivités en Islam-2014) konusu olan İslam ülkelerindeki güncel krizi, psikanalitik yaklaşımla ele aldığı ve “öznellikler savaşı” olarak adlandırdığı bir kuramsal çerçevede tartışacaktır.
Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Fethi Benslama’nın katılımı ile klinik bir olgu tartışması yer alacaktır.

Etkinlik dili: Türkçedir. Fethi Benslama’nın konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
——————————————————————————————-
Kayıt ücreti: 100 TL, IPA formasyonda aday 90 TL,
İPD formasyonda aday 80 TL,
Öğrenci-Asistan: 60 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da gelerek kayıt yaptırabilirler.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.266 32 11 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com