Sanatçı ile Buluşma 3 – Jane McAdam Freud

İstanbul Psikanaliz Derneği
(Uluslararası Psikanaliz Birliği)
2016 Yılı Etkinlikleri
SANATÇI İLE BULUŞMA 3
 
Jane McAdam Freud
16 Nisan 2016  –  Aynalı Geçit
 
Program
9.30-9.45 Kayıt
9.45-10.00 Açılış
10.00-11.30 Konferans
Jane McAdam Freud:  Kalıp Anne
11.30-12.00 Kahve Arası
12.00-13.00 Panel
Didem Aksüt Dönmez: Çanlar Kimin İçin çalıyor?
Alper Şahin: Boşluk
13.00-14.30 Ara
14.30-15.30 Panel
Pınar Kanlıkılıçer :  Zamanı Forma Dönüştürmek
Funda Akkapulu: Yaratma Cesareti
Ayşegül Sütçü: Miras Olarak Ben
15.30- 16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Jane McAdam Freud ile Söyleşi
Nergis Güleç-Ayça Gürdal Küey
 
Dünyaca tanınmış heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Jane McAdam Freud, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un torunu ve gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden ünlü ressam Lucian Freud ile ressam Katherine McAdam’ın kızıdır. İşleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu’daki bir çok ülkede sergilenmiş ve Hollanda, Danimarka, Meksika, Slovenya, Yunanistan, Belçika, Almanya, Çin başta olma üzere bir çok ülkenin modern sanat müzelerinin daimi koleksiyonlarına kabul edilmiştir.
Sanatçı, Sigmund Freud’un kuramından etkilenmiştir ve çalışmalarında bu etkinin izlerini vurgulamaktan her zaman gurur duymuştur. Psikanalizin sanatta kullanımı üzerine dersler vermiş ve Londra’daki Freud Müzesinde bir süre çalışmıştır. Sigmund Freud’un yaşamı boyunca biriktirdiği antik nesnelerden etkilenerek ortaya çıkardığı “Ölü veya Diri” (Dead or Alive) adlı video çalışmasında Freud’un antik nesneleriyle kendi yarattıkları arasında bir bağ kurmuştur. Yaşamındaki annesel tarafı ise, ” Kalıp Anne” (Mother Mould) olarak adlandırdığı çalışmalarında ve konferanslarında dile getirmektedir.
 İstanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenlediği 3. Sanatçı ile Buluşma etkinliğinde “Kalıp Anne”  başlıklı konferansını sunacak ve beraberinde getirdiği “Adam and Eve”, “Contain”, “ManKin” adlı işlerini de sergileyerek sanatını yakından görmemizi sağlayacaktır.
 
Etkinlik dili Türkçedir. Sanatçının İngilizce yapacağı konuşmanın Türkçe çevirisi katılımcılara sunulacaktır
Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı, 2. Kat Galatasaray – İstanbul
Kayıt Ücreti:100 TL, IPA Formasyonunda olanlar 80 TL, Öğrenci: 60 TL (belge gerekli).
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler.
 
İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212 2477505

12. Çocuk Psikanalizi Günleri

İstanbul Psikanaliz Derneği

(Uluslararası Psikanaliz Birliği)

XII. ÇOCUK PSİKANALİZİ GÜNLERİ

“ÇOCUK PSİKANALİZİNDE YORUM”
20-21 Mart 2015
Aynalı Geçit

20 Mart Cuma
9.00 – 9.45 Kayıt
9.45 – 10.00 Açılış konuşmaları
10.00-11:00 Konferans
Levent Kayaalp Kuramın ışığında/gölgesinde yorum
11.00-11.30 Kahve arası
11.30 – 13.00 Panel
Şebnem Orhan Sözde yorum
Harika Yücel Engindeniz Oyunbaz ya da oyunbozan yorumlar
13.00 -14.00 Yemek arası
14.00 -15.30 Panel
Funda Akkapulu Köprü/ler
Pınar Kanlıkılıçer Çığlıktan söze
15.30-16.00 Kahve arası
16.00 -17.00 Konferans
Elda Abrevaya Kaygıdan söze
21 Mart Cumartesi
10.00 – 11.30 Konferans
Athanasios Alexandridis Çocuksunun yorumu
11.30 – 12.00 Kahve arası
12.00 – 13.00 Konferans üzerine tartışma Athanasios Alexandridis
Tartışmacı: Elda Abrevaya
13.00 – 14.30 Öğle arası
14.30 – 16.30 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Perge Akgün Salyangozun şarkısı
Tartışmacı: Athanasios Alexandridis
16.30 Kapanış Konuşmaları

Athanasios Alexandridis Fransa Psikanaliz Derneği ve Yunanistan Psikanaliz Derneği üyesidir ve formatör analisttir. Çocuklarla, yetişkinlerle ve psikosomatik hastalarla çalışmaktadır.
Alexandridis, yetişkin ve çocuk psikanalizindeki farklı kuramların kesişmesinden doğan alanın, çocuklarla gerçekleştirilen psikoterapi ve analitik çalışmada ne denli verimli olduğunu hatırlatır ve bu alanı besleyen farklı kaynakları belirtir. Çocuk psikanalizinde Melanie Klein ile Anna Freud’un kuramsal yaklaşımlarından oluşan iki ana ekolün yanı sıra, üçüncü ve büyük bir ekol da Winnicott’unkidir. Onun görüşleri bir yandan bebeklerle sürdürülen terapilere katkıda bulunurken, öte yandan psikosomatik ve psikotik çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda söz konusu olan travma kuramını zenginleştirmiştir. Ayrıca özellikle yetişkin psikotik ve narsisistik hastalarla gerçekleştirilen analitik çalışmalar, ruhsallıkta arkaik olana dair yeni kuramlar geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak çocuk terapistleri farklı kavramlara baş vururken, bunları belirli bir kuramın parçası olarak kullanmazlar, yani belirli bir kurama ait olamayan kavramlardan yola çıkarak bir “kuram dışı kavramlar ağı” oluşturmaya çalışırlar.
Alexandridis, tartışacağı iki klinik olgu aracılığıyla, neredeyse tüm çocuk terapistlerinin başvurduğu ve kuram dışı bir statüye sahip olan bu kavramlar ağının, ne ölçüde terapistin oynama kapasitesini ve yaratıcılığını desteklediğini göstermeye çalışacaktır.

Etkinlik Dili: Türkçedir. Athanasios Alexandridis’nin Fransızca yapacağı konuşma Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit Avrupa pasajı 2. kat Galatasaray- İstanbul
Kayıt ücreti: 120 TL, IPA formasyonda aday: 100 TL, İPD-İCEPPD formasyonda aday: 80 TL, Öğrenci-asistan: 70 TL.
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler.
Kayıt ücretine etkinliğe katılım ve kahve ikramları dâhildir.

İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.247 75 05 istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com