Halk İçin Psikoterapi: İlerici Bir Psikanalize Doğru

Yazarlar: Lewis Aron & Karen Starr
Çevirmen: Elif Okan Gezmiş
Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Aron ve Starr, bu kitapta adeta psikanalizin psikanalizi gibi devasa bir işe soyunuyorlar. Psikanalizin halen belli bir entelektüel ve klinik bir canlılık taşımasına rağmen, hitap ve hizmet ettiği toplum kesimleri açısından bakıldığında kendisini oldukça dar elit kesimlerle sınırlandırmış olduğunu ve bu durumun da psikanaliz için ciddi bir bunalım anlamına geldiğini, Freud ve Ferenczi gibi kurucu babaların psikanalizi “halk için psikoterapi” haline getirme vizyonundan alabildiğine uzaklaşılmış olduğunu tespit ederek başlıyorlar analizlerine. Bu tespit üzerine baştan sona açık ettikleri temel dertleri ise psikanalizi “ilerici ve hümanist” bir eksene oturtmak için teorik bir katkıda bulunmak. Bu anlamda Aron ve Starr’ın kitabı, çok daha geniş toplum kesimlerinin psikanalizden faydalanabilmesini hedefleyen ilerici ve hümanist bir psikanaliz hareketinin kapsamlı bir manifestosu olarak görülebilir.

Murat Paker

Psikanaliz kendini psikoterapiden farklı olarak olarak tanımlama noktasına nasıl geldi? Irkçılık, homofobi, kadın düşmanlığı ve anti-semitizm, psikoterapi ve psikanalizin yaratılmasında nasıl bir araya geldiler? Psikanaliz psikoterapi midir?  Psikanaliz bir “Yahudi bilimi” midir?

Psikanalizin ilerici ve hümanist kökenlerinden esinlenen Lewis Aron ve Karen Starr, Freud’un psikanalizin “halk için psikoterapi” olması gerektiğine yönelik çağrısının peşinden gidiyorlar. Psikanalizin kendisini her zaman nasıl bir “öteki”ne göre tanımladığına odaklanarak bir kültürel tarih sunuyorlar. Başlangıçta o öteki hipnoz ve telkindi; sonra psikoterapi oldu. Yazarlar, psikanaliz tarihinde yer etmiş, her biri hiyerarşik olarak tanımlanmış bir dizi ikili karşıtlığın izini sürüyorlar. Irkçılık, anti-semitizm, kadın düşmanlığı ve homofobinin yansımalarını takip ederek, psikanalizin, fallik erillik, içine girme, heteroseksüellik, özerklik ve kültürle bağlantı halinde, bağımlılık, dişil edilgenlik ve ilişkiselliği güçlendirdiği düşünülen telkin ve psikoterapiye karşıtlık üzerinden tanımlandığını gösteriyorlar. Aron ve Starr, Freud’un psikanalizi geniş ve esnek bir şekilde tanımlayan ilerici ufkuna dönüş yolunda öncülük ederek bu ikilikleri yapı-bozumuna uğratıp yeni bir çağ için onu yeniden canlandırıyorlar.

Halk İçin Psikoterapi, psikoterapistlerin, psikanalistlerin, klinik psikologların, psikiyatristlerin -ve onların danışanlarının- ve feminizm, kültürel çalışmalar, Yahudilik çalışmaları ile ilgilenenlerin okuması gereken bir kitap.

Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar – 6

Christopher Bollas’ın etkinliğe özel olarak kaleme aldığı mesajının da okunacağı Eleştirel Buluşmalar’ın yeni dönemdeki ilk toplantısının programı belli oldu.

Odak Metin:

Christopher Bollas: Düşmeden Yakalamak: Çöküşün Psikanalizi.
Çev. Elif Okan Gezmiş
Ed. Barış Ö. Şensoy
Odağ Vakfı Yayınları, 2016

Kitaba ve nereden temin edebileceğinize dair detaylı bilgi için tıklayın.

PROGRAM

Yürütücü: Yücel Yılmaz

Çeviri Süreci Üzerine Kısa Bir Giriş – Yunus Emre Aydın

Christopher Bollas’ın mesajı

İncitmeden Tutmak – Feramerz Ayadi

Teori, Pratik ve Polemik: Bollas’ın ‘Düşmeden Yakalamak’ı Vesilesiyle Bazı Tartışmalar -Barış Özgen Şensoy

Zaman: 30 Ekim Pazar, Saat 15:00-19:00
Yer: Karşı Sanat Çalışmaları
Gazeteci Erol Dernek Sokak, No 11/4 Hanif Han, Beyoğlu/İstanbul
www.karsi.com

Etkinliklere katılım ücretsizdir.
İletişim: elestirelbulusmalar@gmail.com

Düşmeden Yakalamak: Çöküşün Psikanalizi

Yazar: Christopher Bollas
Çeviren: Elif Okan Gezmiş
Yayınevi: Odağ Vakfı Yayınları

Güncel psikanalizin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Christopher Bollas, bu kitabında psikanaliz ya da terapi sürecinin bir noktasında ıstırapları yoğun bir biçimde artan ve bir çöküş sürecine giren hastalarla çalışmak, onları düşmeden yakalamak, için yeni bir yöntem öneriyor.

Bollas’a göre, çöküş deneyimi sırasında genelde yapıldığı üzere hastayı psikiyatri hastanelerine, ilaç tedavilerine veya davranışçı terapilere yönlendirmek, hastayı terk etmek anlamına gelir ve çöküşün iyice yerleşmesine neden olur. Oysa bu hastaları psikanalizle tutmak mümkündür ve hatta gereklidir.

Bollas kitapta öncelikle çöküşün özgün tanımını yapıyor ve çöküşteki hastayla yapılacak psikanalitik çalışmanın çerçevesini teorik nedenleriyle birlikte çiziyor. Ardından vaka örnekleriyle devam ederek uygulamanın detaylarını okura açıyor; bu çalışma tarzının değişimi nasıl mümkün kıldığını Winnicott, Balint, Kernberg, Kohut gibi isimlerin düşünceleri üzerinden tartışıyor. Son bölümde de, yönteminin tartışmalı yönlerinin farkında olduğundan, kendisine en sık yöneltilen sorulara söyleşi biçiminde cevap veriyor.

Psikanaliz ve psikanalitik terapilerle ilgilenenlerin merakla okuyacağı, yepyeni sorular ve tartışmalar uyandıracak bir kitapla karşı karşıyayız.

Kitabı temin etmek için:

Patika Kitabevi: Abdi İpekçi Cad. G Blok 43-57 D:39, İstanbul

Nazım Hikmet Kültür Merkezi: Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No: 7 34714 Kadıköy İstanbul

İmge Kitabevi: Mühürdar cad. No: 80

Ayrıca İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği ile iletişime geçerek kargo yoluyla edinebilirsiniz: odagegitim@hotmail.com, 0 232 442 55 56 .