Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar Başlıyor

1. Buluşma14 Mart Cumartesi, Saat 17:00-21:00
Odak Metin: Güler Okman Fişek: Giriş- Evrilen Psikanaliz: İlişkisel Çeşitlemeler (Suret Psikokültürel Analiz, Sayı 3, 2013)
Eleştirel Sunum: İlker Özyıldırım: Klasik Psikanalize Dair ‘Mit’ Yaratımı: İlişkisiz Çeşitlenmeler
Yürütücü: İshak Saygılı
Yer: Cezayir Toplantı Salonları (Cezayir)
Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul (Galatasaray Lisesi arkası)