Ahmet Coşkun’la Psikanalitik Edebiyat Kuramı

4 Nisan – 25 Nisan,

4 Hafta Cumartesi,

14.00-17.00

Bilinç ve psikanaliz kavramlarına aşinayız. Peki, bilinçdışı ne? İşleyişi nasıldır, nerede ikamet eder? Şimdi biraz daha zorlayıcı olmak için “Bilinçdışı ve devrim” diyorum. Buna ne demeli? Böylesi bir kafa karışıklığına maruz kalmak bir şans sayılabilir belki de. Bilinçdışı, içinde iplerini koparmaya kalkışan cinsellik ve saldırganlık barındırır diyerek bunun üzerinde anlaşabilirsek, işte o duyguların bilince ulaşarak bir roman taslağı haline gelmesini de bir “devrim” olarak kabul edebiliriz pekâlâ. Bilinçdışı taşıdığımız duygular yaratıcı süreçlerin kaynağıdır. Hatta insanın varoluş tanımı sadece “edebiyat” ile sınırlanmış da olabilir. Bu yüzden bilinçdışı ham malzemeye edebiyat aracılığıyla ulaşmak belki de estetik-ahlaki olanıdır. Temel psikanaliz bilgisi yazma ve okuma sürecine katkıda bulunabilir. Bir taslağın oluşumuna ya da sağlamasını yapmaya yardımcı olabilir. Bir anlatının psikanalitik eleştirisiyle metnin yeniden yapılandırılma çalışması en azından enteresan bir serüven hissi yaşatabilir. Ahmet Coşkun Psikanalitik Edebiyat Kuramı çalışmasında size eşlik edecek

Program:

1. Hafta: Kavramlar ve Kuram – Bilinç, Bilinçdışı, Fabula, Shuzet, Plot – Psikanalitik okuma, Kurmaca

2. Hafta: Kavramlar ve Kuram – İd, Ego, Süperego, Savunma düzenekleri – Anlatısal hakikat, Belirsizliğin yorumlanması/şiddeti, Aktarım, Dinamizm

3. Hafta: Psikanaliz ve Mitoloji – Psikoseksüel gelişim – Oedipus, Electra, Narkissos

4. Hafta: Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi – Shakespeare, Dostoyevski ya da günümüz edebiyat eserleri

*4 hafta, 12 saat, 500 TL

*Öğrenci indirimi %15 *Katılım 12 kişiyle sınırlıdır.

*Önceden kayıt yaptırınız.

Adres: Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok. Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

Ayrıntılı bilgi, kayıt ve iletişim için: info@gumuslukakademisi.org http://www.gumuslukakademisi.org 0554 345 2991

Ahmet Coşkun: Tıp eğitiminden sonra psikiyatri ihtisası yaptı. Uzun yıllar klinisiyenlik yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Aura ve Akıl Defteri adlı dergilerin çıkarılmasında yer aldı. İspinoz, Fransız Balkon ve Acuka isimli romanları yayımlanmıştır.

Freud ve Türkçe edebiyat

cefrande.org sistesi, Talat Parman ve Leyla Erbil gibi isimlerle Freud’un edebiyatla ilişkisi üzerine konuşmuş ve psikanalitik okuma için eleştirmenlerin önerdiği edebiyat metinlerinden ufak bir derleme yapmış. Söyleşiden tadımlık alıntılar şöyle:

Psikanaliz, doğumu sırasında karşılaştı edebiyatla. Bu karşılaşmanın nedeni bir arayıştır. Sigmund Freud, yazarların bilim adamlarından çok daha ileride olduklarını düşünüyordu. – Talat Parman

‘Madam Bovary benim’ diyordu Flaubert. Şimdi ne zaman ki bir erkek Madam Bovary romanını okuyup ‘O, benim’ diyebiliyorsa, tüm cinsel önyargılarını bırakıp bir kadınla özdeşleşebiliyorsa, psikanalitik okuma yapmaya başlamış demektir.  – Bülent Somay

Freud-edebiyat etkileşimine edebiyat cephesinden baktığımızda, onun bilinçaltı kuramının edebiyat tarihindeki en büyük paradigma değişimine ivme veren etmenlerden biri olduğunu görürüz. – Yıldız Ecevit

Türkiye’de psikanalizin direkt etkisinden pek söz edemeyiz. Sait Faik’in bazı yol açıcı öyküleri ve İkinci Yeni Şiiri arasında ilişkiler kurulmuşsa da, bunların çok bilinçli olmadığını söylemek gerekir. O yıllarda Freud’un yapıtları doğru dürüst çevrilememişti bile Türkçeye. – Ahmet Oktay

‘Yorum’a dayalı okuma, psikanalitik söylemin edebi söyleme dönüştürülmesini mümkün kılar. – Hilmi Yavuz

Sigmund Freud’un büyüklüğünü kabul etmek bugün artık bir marifet olmaktan çıktı. Ancak 1950’lerden başlayarak sanat ve edebiyatta Marks ve Freud sözcüklerinin yan yana getirilmesi bir küfür sayılıyordu. – Leyla Erbil

Eleştirmenlerin önerdiği kitap listesi ve söyleşilerin tamamı için tıklayın.