Çocuk Psikanalizi

Yazar: Melanie Klein
Çevirmen: Ayşegül Demir
Yayınevi: Pinhan Yayıncılık

1920’li yıllarda psikanalistlerin çoğu küçük çocukların psikanalitik metot için yeterli ve hazır olmadıklarını savunuyorlardı. Melanie Klein bu görüşü reddetti ve çocuklara uygulanan metodu yeniden düzenledi. 1932 yılında ise bu eseri yayınladı. Çocuk Psikanalizi, çocuk analizindeki devrimci tavrıyla artık alanında bir klasik olarak kabul görür. Klein’ın kendi tasarladığı özel teknikleri metin içinde ayrıntılı bir şekilde sunması esere ayrıca öncülük ve özgünlük katar. Psikanaliz uğraşını çocukluğun erken dönemlerine kadar götüren Klein, sadece çocukların tedavisine katkı yapmakla kalmaz, ayrıca çocukluğun kişiliğin gelişimindeki etkisine ve yetişkinlerde görülen nevroz ve psikozlara dair yeni perspektifler açar.

(Tanıtım Bülteninden)

12. Çocuk Psikanalizi Günleri

İstanbul Psikanaliz Derneği

(Uluslararası Psikanaliz Birliği)

XII. ÇOCUK PSİKANALİZİ GÜNLERİ

“ÇOCUK PSİKANALİZİNDE YORUM”
20-21 Mart 2015
Aynalı Geçit

20 Mart Cuma
9.00 – 9.45 Kayıt
9.45 – 10.00 Açılış konuşmaları
10.00-11:00 Konferans
Levent Kayaalp Kuramın ışığında/gölgesinde yorum
11.00-11.30 Kahve arası
11.30 – 13.00 Panel
Şebnem Orhan Sözde yorum
Harika Yücel Engindeniz Oyunbaz ya da oyunbozan yorumlar
13.00 -14.00 Yemek arası
14.00 -15.30 Panel
Funda Akkapulu Köprü/ler
Pınar Kanlıkılıçer Çığlıktan söze
15.30-16.00 Kahve arası
16.00 -17.00 Konferans
Elda Abrevaya Kaygıdan söze
21 Mart Cumartesi
10.00 – 11.30 Konferans
Athanasios Alexandridis Çocuksunun yorumu
11.30 – 12.00 Kahve arası
12.00 – 13.00 Konferans üzerine tartışma Athanasios Alexandridis
Tartışmacı: Elda Abrevaya
13.00 – 14.30 Öğle arası
14.30 – 16.30 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Perge Akgün Salyangozun şarkısı
Tartışmacı: Athanasios Alexandridis
16.30 Kapanış Konuşmaları

Athanasios Alexandridis Fransa Psikanaliz Derneği ve Yunanistan Psikanaliz Derneği üyesidir ve formatör analisttir. Çocuklarla, yetişkinlerle ve psikosomatik hastalarla çalışmaktadır.
Alexandridis, yetişkin ve çocuk psikanalizindeki farklı kuramların kesişmesinden doğan alanın, çocuklarla gerçekleştirilen psikoterapi ve analitik çalışmada ne denli verimli olduğunu hatırlatır ve bu alanı besleyen farklı kaynakları belirtir. Çocuk psikanalizinde Melanie Klein ile Anna Freud’un kuramsal yaklaşımlarından oluşan iki ana ekolün yanı sıra, üçüncü ve büyük bir ekol da Winnicott’unkidir. Onun görüşleri bir yandan bebeklerle sürdürülen terapilere katkıda bulunurken, öte yandan psikosomatik ve psikotik çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda söz konusu olan travma kuramını zenginleştirmiştir. Ayrıca özellikle yetişkin psikotik ve narsisistik hastalarla gerçekleştirilen analitik çalışmalar, ruhsallıkta arkaik olana dair yeni kuramlar geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak çocuk terapistleri farklı kavramlara baş vururken, bunları belirli bir kuramın parçası olarak kullanmazlar, yani belirli bir kurama ait olamayan kavramlardan yola çıkarak bir “kuram dışı kavramlar ağı” oluşturmaya çalışırlar.
Alexandridis, tartışacağı iki klinik olgu aracılığıyla, neredeyse tüm çocuk terapistlerinin başvurduğu ve kuram dışı bir statüye sahip olan bu kavramlar ağının, ne ölçüde terapistin oynama kapasitesini ve yaratıcılığını desteklediğini göstermeye çalışacaktır.

Etkinlik Dili: Türkçedir. Athanasios Alexandridis’nin Fransızca yapacağı konuşma Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit Avrupa pasajı 2. kat Galatasaray- İstanbul
Kayıt ücreti: 120 TL, IPA formasyonda aday: 100 TL, İPD-İCEPPD formasyonda aday: 80 TL, Öğrenci-asistan: 70 TL.
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler.
Kayıt ücretine etkinliğe katılım ve kahve ikramları dâhildir.

İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.247 75 05 istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com