Bir Konuk, Bir Kuram 12: Jan Abram – “Hayatta Kalma Nesnesi”

17 Haziran 2017
Aynalı Geçit

Program

9.00-9.30: Kayıt
9.30-11.00:  İlk Oturum
Konferans: Jan Abram ‘Hayatta Kalma Nesnesi’
Moderatör: Ayşe Kurtul
11.00-11.30: Kahve arası
11.30-13.00: İkinci Oturum
Konferans: Jan Abram ‘Babasal Bütünleyen’
Moderatör: Alper Şahin
13.00-14.30: Yemek arası
14.30-16.00: Olgu Sunumu ve Tartışma
Olgu sunumu: Pınar Kanlıkılıçer
Tartışmacı: Jan Abram
Moderatör: Nergis Aküzüm

Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı 2. Kat Galatasaray İstanbul

Etkinlik Dili: İngilizcedir ve Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Kayıt ücreti:  180 TL, İPD Formasyonda aday 150 TL, IPA Formasyonda aday 160 TL,

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar etkinlik günü kapıda alınacaktır.

Bilgi için:  İstanbul Psikanaliz Derneği     tel/faks: 0212.247 75 05

e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com
web sayfası: http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Jan Abram

Jan Abram, Londra’da kendi ofisinde çalışmaktadır. London University College Psikanaliz Birimi’nde ve Tavistock Kliniği’nde misafir öğretim üyesidir. IPA’nın inter-analitik grup çalışması yoluyla psikanalizin özgünlüğü çalışma birimi (IPA Working Party, The Specificity of Psychoanalysis Through Inter-Analytic Group Work) başkanıdır. “The Language of Winnicott” (ilk baskısı 1996; ikinci baskısı 2007) isimli yapıtın yazarı ve ayrıca Routledge Yanyınevi’nden çıkan “Donald Winnicott Today” adlı kitabın editörüdür. Yayına hazırlanan kitapları ise: “The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and Dialogues With R.D.Hinshelwood” ve “The Surviving Object: Psychoanalytic Clinical Essays On Psychic Survival”.

Bir Konuk Bir Kuram 11: René Roussillon ile Simgeleştirme

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
(Uluslararası Psikanaliz Birliği )
2016 YILI ETKİNLİKLERİ
BİR KONUK, BİR KURAM – 11

René Roussillon
Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında

18 Haziran 2016 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 11.00 Konferans
Simgeleştirme: Narsisistik sorunsallarda çelişki ve dönüşlülük arasında René Roussillon
Moderatör: Talat Parman
11.00-11.30 Kahve ikramı
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
René Roussillon Talat Parman
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Serpil Doğan Barış
Tartışanlar: René Roussillon, Zehra Karaburçak Ünsal
(Olgu sunumu oturumuna yalnızca ruh sağlığı alanında çalışanlar ve eğitim görenler katılabilir)

Bu yıl onbirincisini düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde ruhsallığın en önemli unsurlarından olan simgeleştirme üzerinde duracağız. Konuğumuz “Lyon 2-Lumiere” Üniversitesi klinik psikoloji ve psikopatoloji emekli profesörü olan René Roussillon Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve formatör analistidir. Ayrıca bu derneğe bağlı Lyon Enstitüsünün yöneticilerindendir ve 1992 de “Psikanalizde sınır durumlar ve çelişkiler” kitabıyla Fransa’nın önemli psikanaliz yazını ödülü “Maurice Bouvet ödülünü” almıştır.
Roussillon’a göre kimliksel-narsisistik sorunlarda dönüşlülük kusuru belirgindir; bu özneler kendilerini hissetmezler veya kötü hissederler, kendilerini göremezler veya iyi görmezler ve bu geçmişlerinde karşılaştıkları anne-babasal ve ailesel çevrenin “narsisistik ayna” işlevindeki bir güçlükle ilgilidir. Böylece hissetmedikleri veya görmediklerini hissettirmeye ve göstermeye başlarlar ve klinisyen onların “olumsuzlarının aynası” olmaya davet edilir. Bu da bir çelişkili (paradoxale) aktarıma neden olur ki klinisyen kendinde görmediği ve işitmediğini hissetmek, görmek, işitmek ve hastasına yansıtmak durumunda kalır. Dönüşlülük kusurunun söz konusu öznenin simgeleştirme yetilerini etkileyen bir dizi sonucu olur. Simgeleştirme, tasarımın basit bir tasarım olarak algılanmasını ve simgenin bir dönüşlü tasarım olmasını gerektirir.
René Roussilon konferansında önce narsisizm patolojilerinin melankolik çekirdeğinden ve narsisistik nesneyle karşılaşmadaki birincil hayal kırıklıklarından yola çıkacak ve sonra bunun sonuçlarının aktarım ve simgleştirme uğraşına ve tedavi sırasındaki öznel katılıma olan etkisini ele almaya çalışacaktır.

Etkinlik dili: Türkçedir. René Roussillon’un konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı, 2.Kat Galatasaray-İstanbul

Kayıt ücreti: 120 TL, İPD formasyonda aday 100 TL, Öğrenci-Asistan: 70 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da kayıt yaptırabilirler.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.2477505 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com