Bilinçdışı sözcüğü üzerine

Freud daha iyisini bulamadı ve bunu değiştirmek gerekmez. Bu sözcüğün kusuru, olumsuz olması, bu da içinde dünyadaki bir şeyi – geri kalanını saymazsak – varsaymayı sağlıyor. Niye olmasın? Fark edilmeyen bir şeye, ‘her yer’ adı, ‘hiçbir yer’ adı kadar uygun düşüyor.

Jacques Lacan. Televizyon. s.41 Çev: Ahmet Soysal