Bir Konuk, Bir Kuram 12: Jan Abram – “Hayatta Kalma Nesnesi”

17 Haziran 2017
Aynalı Geçit

Program

9.00-9.30: Kayıt
9.30-11.00:  İlk Oturum
Konferans: Jan Abram ‘Hayatta Kalma Nesnesi’
Moderatör: Ayşe Kurtul
11.00-11.30: Kahve arası
11.30-13.00: İkinci Oturum
Konferans: Jan Abram ‘Babasal Bütünleyen’
Moderatör: Alper Şahin
13.00-14.30: Yemek arası
14.30-16.00: Olgu Sunumu ve Tartışma
Olgu sunumu: Pınar Kanlıkılıçer
Tartışmacı: Jan Abram
Moderatör: Nergis Aküzüm

Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı 2. Kat Galatasaray İstanbul

Etkinlik Dili: İngilizcedir ve Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Kayıt ücreti:  180 TL, İPD Formasyonda aday 150 TL, IPA Formasyonda aday 160 TL,

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar etkinlik günü kapıda alınacaktır.

Bilgi için:  İstanbul Psikanaliz Derneği     tel/faks: 0212.247 75 05

e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com
web sayfası: http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Jan Abram

Jan Abram, Londra’da kendi ofisinde çalışmaktadır. London University College Psikanaliz Birimi’nde ve Tavistock Kliniği’nde misafir öğretim üyesidir. IPA’nın inter-analitik grup çalışması yoluyla psikanalizin özgünlüğü çalışma birimi (IPA Working Party, The Specificity of Psychoanalysis Through Inter-Analytic Group Work) başkanıdır. “The Language of Winnicott” (ilk baskısı 1996; ikinci baskısı 2007) isimli yapıtın yazarı ve ayrıca Routledge Yanyınevi’nden çıkan “Donald Winnicott Today” adlı kitabın editörüdür. Yayına hazırlanan kitapları ise: “The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and Dialogues With R.D.Hinshelwood” ve “The Surviving Object: Psychoanalytic Clinical Essays On Psychic Survival”.

Gençlik Üzerine Tartışmalar – 18: “Hangi Otorite?”

Tarih: 9-10 Haziran 2017

Yer: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı 2. Kat Galatasaray İstanbul

Etkinlik Dili: Türkçedir. Talia Fruhauf’un İngilizce yapacağı konuşma ve olgu tartışması Türkçeye çevrilecektir.

PROGRAM

9 Haziran Cuma

8.30 Kayıt
9.15 Açılış konuşmaları
9.30 -11.00 Konferans ve tartışma
“Günümüz ergenini anlamaya psikanalitik gözlem ve düşüncenin katkısı”
Talia Fruhauf
Moderatör: Funda Akkapulu
11.00-13.00 Kahve molası
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
Talia Fruhauf
Moderatör: Funda Akkapulu
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 İkili konferans
“Ergen için ekrandaki otorite: Yoldaş mı? Yandaş mı?” Funda Akkapulu
“Adı üstüne: Protest müzik” Hande Köprülüler
Moderatör: Neslihan Zabcı
16.00-16.30 Kahve molası
16.30-18.00 Panel
“Erişkinliğe geçişte son dönemeç: Üniversite ve bitmeyen öğrencilik” Duygu Coşkun
“Otoriterlik karşısında eleştirelliğin psikanalitik potansiyelleri” İlker Özyıldırım
Moderatör: Özen Alemdar

10 Haziran Cumartesi

9.30-11.00 Olgu sunumu ve Tartışma
Olgu sunan Zümrüt Bulamur Tartışan Talia Fruhauf
Moderatör: Nergis Güleç
11.00-11.30 Kahve molası
11.30-13.00 İkili konferans
“Ergenlikte anne baba otoritesi üzerine düşünmek” Özen Alemdar
“Mükemmel boşluk” Filiz Torun
Moderatör: Hande Köprülüler
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Panel
“Otoritenin çatışma alanı: Okul” Hasan Tahsin Özkaya
“Otoriteye ne zaman boyun eğeriz, ne zaman başkaldırırız?” Ece Hakim
“Büyümek” Alper Şahin
Moderatör: Zehra Karaburçak Ünsal
16.00-16.30 Kahve molası
16.30-18.00 Panel
“Koltuğun otoritesi” Cem Kaptanoğlu
Moderatör: Talat Parman
18.00 Kapanış konuşmaları

Kayıt ücreti: 200 TL İPD Formasyonda aday 140 TL, IPA Formasyonda aday 160 TL, Öğretmen-öğrenci-asistan 120 TL

Günlük kayıt tüm kategoriler için: 140 TL

Önceden kayıt yapılmayacaktır. Kayıtlar etkinlik günü kapıda alınacaktır.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği tel/faks: 0212.247 75 05

e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com web sayfası: http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Bireysel ve Toplumsal Travma – Joseph Triest

Tarih: 15 Ekim 2016 Cumartesi
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı,2.Kat Galatasaray-İstanbul
Etkinlik dili: Türkçedir. Konuşmalarda ardıl çeviri yapılacaktır.
Etkinlik ücretsizdir.

Program

10:15-10:30 Açılış
10:30- 11:30 Konferans
Travma: kişisel ve kolektif boyutları
“(bilinçdışı) bir kabus gerçeğe dönüştüğünde”
Joseph Triest
11:30-11:45 Ara
11:45-12:30 Tartışma
Tartışmacı: Ferhan Özenen
12:30-13:30 Öğle arası
13:30-15:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Çatışma ortamında terapötik çalışma”
Olgu sunan: İlham Yılmaz
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Pınar Padar
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-17:00 Olgu Sunumu ve Tartışma
“Sevdiğiniz kadar sevilirsiniz”
Olgu sunan: Zümrüt Bulamur Ayadi
Tartışmacı: Joseph Triest
Moderatör: Evrem Tilki
17:00-17:15 Kapanış

Art arda gelen acı verici yaşantıların, artık süregenleşen şiddetin, dehşet uyandırıcı tanıklıkların içinden geçiyoruz. Böyle zamanlarda çözülmeye, bulaşmaya, tutulmaya karşı birlikte olmanın, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın birçok anlamda iyi’leştirici olduğunun farkındayız. İşte bireysel ve toplumsal travmalar üzerine çalışan Joseph Triest’le bu hassasiyetleri de gözeterek gerçekleştireceğimiz etkinlikte, katastrofik bilinçdışı bir fantazi “gerçeğe dönüştüğünde” ve “iç dünya” ile dış gerçekliği ayıran zar aniden çöktüğünde meydana gelen (gerçek) travmayı psikanalizin bakış açısıyla ele alacak ve tartışacağız.

Etkinliğimizde bireysel ve toplumsal travma arasındaki bağları ve etkileşimleri çok odaklı bir bakış açısıyla ele alacak olan Triest’in travmatik durumlar ve psikanalitik sorunsallaştırılması üzerine kuramsal sunumunun ardından birey ve topluluk düzeyinde travmatik zamanlarda neler yaşandığının, işleyen ruhsal süreç, çatışma ve dinamiklerin çalışılacağı iki vaka sunumu gerçekleştirilecektir.

* PhD; Klinik Psikolog ve Süpervizör, İsrail Psikanaliz Kurumu’nda (IPS) Formatör Analist. İsrail Psikanaliz Derneği Başkanı. Tel-Aviv Üniversitesi’nde okutman. Örgütsel Danışma ve Gelişim:Psikanalitik-Sistemik Yaklaşım Bölümü’nde eş-direktör.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

Bir Konuk Bir Kuram 11: René Roussillon ile Simgeleştirme

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
(Uluslararası Psikanaliz Birliği )
2016 YILI ETKİNLİKLERİ
BİR KONUK, BİR KURAM – 11

René Roussillon
Simgeleştirme: Narsisistik Sorunsallarda Çelişki ve Dönüşlülük Arasında

18 Haziran 2016 Cumartesi
Aynalı Geçit

PROGRAM

9.00 Kayıt
9.30- 11.00 Konferans
Simgeleştirme: Narsisistik sorunsallarda çelişki ve dönüşlülük arasında René Roussillon
Moderatör: Talat Parman
11.00-11.30 Kahve ikramı
11.30-13.00 Konferans üzerine tartışma
René Roussillon Talat Parman
13.00-14.30 Öğle arası
14.30-16.00 Olgu sunumu ve tartışma
Olgu sunumu: Serpil Doğan Barış
Tartışanlar: René Roussillon, Zehra Karaburçak Ünsal
(Olgu sunumu oturumuna yalnızca ruh sağlığı alanında çalışanlar ve eğitim görenler katılabilir)

Bu yıl onbirincisini düzenlediğimiz Bir Konuk Bir Kuram etkinliğinde ruhsallığın en önemli unsurlarından olan simgeleştirme üzerinde duracağız. Konuğumuz “Lyon 2-Lumiere” Üniversitesi klinik psikoloji ve psikopatoloji emekli profesörü olan René Roussillon Paris Psikanaliz Kurumu üyesi ve formatör analistidir. Ayrıca bu derneğe bağlı Lyon Enstitüsünün yöneticilerindendir ve 1992 de “Psikanalizde sınır durumlar ve çelişkiler” kitabıyla Fransa’nın önemli psikanaliz yazını ödülü “Maurice Bouvet ödülünü” almıştır.
Roussillon’a göre kimliksel-narsisistik sorunlarda dönüşlülük kusuru belirgindir; bu özneler kendilerini hissetmezler veya kötü hissederler, kendilerini göremezler veya iyi görmezler ve bu geçmişlerinde karşılaştıkları anne-babasal ve ailesel çevrenin “narsisistik ayna” işlevindeki bir güçlükle ilgilidir. Böylece hissetmedikleri veya görmediklerini hissettirmeye ve göstermeye başlarlar ve klinisyen onların “olumsuzlarının aynası” olmaya davet edilir. Bu da bir çelişkili (paradoxale) aktarıma neden olur ki klinisyen kendinde görmediği ve işitmediğini hissetmek, görmek, işitmek ve hastasına yansıtmak durumunda kalır. Dönüşlülük kusurunun söz konusu öznenin simgeleştirme yetilerini etkileyen bir dizi sonucu olur. Simgeleştirme, tasarımın basit bir tasarım olarak algılanmasını ve simgenin bir dönüşlü tasarım olmasını gerektirir.
René Roussilon konferansında önce narsisizm patolojilerinin melankolik çekirdeğinden ve narsisistik nesneyle karşılaşmadaki birincil hayal kırıklıklarından yola çıkacak ve sonra bunun sonuçlarının aktarım ve simgleştirme uğraşına ve tedavi sırasındaki öznel katılıma olan etkisini ele almaya çalışacaktır.

Etkinlik dili: Türkçedir. René Roussillon’un konferansı Fransızcadan Türkçeye çevrilecektir.
Etkinlik yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı, 2.Kat Galatasaray-İstanbul

Kayıt ücreti: 120 TL, İPD formasyonda aday 100 TL, Öğrenci-Asistan: 70 TL (belge zorunlu)
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenler
etkinlik günü saat 9.00’da kayıt yaptırabilirler.

Bilgi için: İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212.2477505 e-mail: istanbulpsikanaliz@yahoo.com http://www.istanbulpsikanalizdernegi.com

Sanatçı ile Buluşma 3 – Jane McAdam Freud

İstanbul Psikanaliz Derneği
(Uluslararası Psikanaliz Birliği)
2016 Yılı Etkinlikleri
SANATÇI İLE BULUŞMA 3
 
Jane McAdam Freud
16 Nisan 2016  –  Aynalı Geçit
 
Program
9.30-9.45 Kayıt
9.45-10.00 Açılış
10.00-11.30 Konferans
Jane McAdam Freud:  Kalıp Anne
11.30-12.00 Kahve Arası
12.00-13.00 Panel
Didem Aksüt Dönmez: Çanlar Kimin İçin çalıyor?
Alper Şahin: Boşluk
13.00-14.30 Ara
14.30-15.30 Panel
Pınar Kanlıkılıçer :  Zamanı Forma Dönüştürmek
Funda Akkapulu: Yaratma Cesareti
Ayşegül Sütçü: Miras Olarak Ben
15.30- 16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Jane McAdam Freud ile Söyleşi
Nergis Güleç-Ayça Gürdal Küey
 
Dünyaca tanınmış heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Jane McAdam Freud, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un torunu ve gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden ünlü ressam Lucian Freud ile ressam Katherine McAdam’ın kızıdır. İşleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu’daki bir çok ülkede sergilenmiş ve Hollanda, Danimarka, Meksika, Slovenya, Yunanistan, Belçika, Almanya, Çin başta olma üzere bir çok ülkenin modern sanat müzelerinin daimi koleksiyonlarına kabul edilmiştir.
Sanatçı, Sigmund Freud’un kuramından etkilenmiştir ve çalışmalarında bu etkinin izlerini vurgulamaktan her zaman gurur duymuştur. Psikanalizin sanatta kullanımı üzerine dersler vermiş ve Londra’daki Freud Müzesinde bir süre çalışmıştır. Sigmund Freud’un yaşamı boyunca biriktirdiği antik nesnelerden etkilenerek ortaya çıkardığı “Ölü veya Diri” (Dead or Alive) adlı video çalışmasında Freud’un antik nesneleriyle kendi yarattıkları arasında bir bağ kurmuştur. Yaşamındaki annesel tarafı ise, ” Kalıp Anne” (Mother Mould) olarak adlandırdığı çalışmalarında ve konferanslarında dile getirmektedir.
 İstanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenlediği 3. Sanatçı ile Buluşma etkinliğinde “Kalıp Anne”  başlıklı konferansını sunacak ve beraberinde getirdiği “Adam and Eve”, “Contain”, “ManKin” adlı işlerini de sergileyerek sanatını yakından görmemizi sağlayacaktır.
 
Etkinlik dili Türkçedir. Sanatçının İngilizce yapacağı konuşmanın Türkçe çevirisi katılımcılara sunulacaktır
Etkinlik Yeri: Aynalı Geçit, Avrupa Pasajı, 2. Kat Galatasaray – İstanbul
Kayıt Ücreti:100 TL, IPA Formasyonunda olanlar 80 TL, Öğrenci: 60 TL (belge gerekli).
Önceden kayıt yapılmayacaktır. Katılmak isteyenler etkinlik günü kayıt yaptırabilirler.
 
İstanbul Psikanaliz Derneği
Tel/Faks: 0212 2477505